Kogumike ja ajakirjade toimetamine (4.1)

Tiiu Erelt

Emakeele Seltsi aastaraamat 52, 2006. Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts. Mati Erelt peatoimetaja, Tiiu Erelt toimetaja. Tallinn: Teaduste Akadeemia kirjastus, 2007. 252 lk.

Margit Langemets

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 3. Estonian Papers in Applied Linguistics 3. Toimetajad Helle Metslang (Helsinki/Tallinn), Margit Langemets (Tallinn). Keeletoimetaja Maria-Maren Sepper. Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007, 392 lk.

Kristiina Ross

Ross, K; Vanags, P. (eds.; 2008). Common Roots of the Latvian and Estonian Literary Languages. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, 377 p.

Maria-Maren Sepper

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 3. Estonian Papers in Applied Linguistics 3. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007, 392 lk.

Urmas Sutrop

Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences. Urmas Sutrop, Editor-in-Chief