Eesti terminoloogiakeskus 2007

Juhataja: Tiina Soon, tel 6177 538, Tiina.Soon@eki.ee

2006. aasta veebruaris tegevust alustanud terminoloogiakeskuse suurim projekt on Kaitseministeeriumi rahastamisel loodud sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaasi Militerm täiendamine ja haldamine. Terminibaasi täiendamiseks Kaitseministeeriumi eestvõttel asutatud ametkondadevahelise terminoloogiakomisjoni, kus on esindatud lisaks Kaitseministeeriumile ka Välisministeerium, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Eesti Keele Instituut, maa-, mere- ja õhuvägi ning Põhja-Eesti Päästekeskus, töö korraldamisega tegelevad samuti terminoloogiakeskuse projektijuht ja terminoloogid.

Nimetatud terminoloogiaprojekt hõlmab ka Kaitseministeeriumile vajalike tõlketööde korraldamist ca 1000 lk ulatuses. Peale selle veel Kaitseministeeriumi seaduseelnõude ja nende seletuskirjade terminoloogilist ja keelelist toimetamist.

2003. aasta detsembris tööd alustanud sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogia komisjon on pidanud 97 koosolekut (aastas kokku 24 koosolekut kestusega neli tundi). Selle aja jooksul on komisjon heakskiidu andnud või ingliskeelsele terminile uue eestikeelse vaste pakkunud ning definitsioone täpsustanud ja koostanud üle 5500 terminile.

Terminoloogiakeskuse poolt osalevad NATO projekti juht Tiina Soon, terminoloogid Merily Plado ja Eva Tamm, toimetaja Maarja Maasikas ja IT-haldur Kaur Männiko, projekti rahastab Kaitseministeerium riigieelarve eraldise kaudu.

Koostöös Riigikogu Kantseleiga on töös Eurovoc tesauruse tõlkimise ja tehnilise lahenduse arendamise projekt. Terminoloogiakeskuse poolt osales mullu projektis IT-haldur Kaur Männiko, projektijuht Helve Trumann töötab tööettevõtulepingu alusel. Projekti on rahastanud Riigikogu Kantselei.

Möödunud aastal jätkus 2006. aastal pilootprojektina käivitunud koostöö meditsiiniterminoloogia komisjoniga meditsiiniterminite korrastamiseks ja täiendamiseks. Meditsiiniterminoloogia komisjon loodi 1977.aastal ning tegutseb praegu Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas oleva Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel. Projektis osalevad terminoloogiakeskuse terminoloogid Eva Tamm ja Merily Plado ning IT-haldur Kaur Männiko.

2007. aastal algas koostöö ka vastloodud haridusterminoloogia komisjoni kahe töörühmaga. Haridusterminoloogia komisjon tegutseb Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juures ning komisjon on saanud toetust ka Haridus- ja Teadusministeeriumi terminoloogiaprogrammist.

2007. aastal korraldas Euroopa Komisjon konkursi terminibaasi IATE (InterActive Terminology for Europe) eestikeelsete terminite korrastamiseks. Terminoloogiakeskus esitas konkursile eduka pakkumise ja valiti terminikorrastusprojekti täitjaks. Projekti sisuks on eestikeelsete terminite kontrollimine ja kaasajastamine. 

Koostöös Euroopa Liidu institutsioonide tõlketeenistustega täiendasid terminoloogiakeskuse terminoloogid mullu terminibaasi Esterm, lisades baasi Euroopa Liidu ametite nimed.

Terminoloogiakeskuse terminoloog osales ka möödunud aasta novembris toimunud NATO sõjandusterminoloogia komisjoni korralisel istungil. Pikaajalise Euroopa Liidu tekstide tõlkimise raames tehtava terminoloogiatöö korraldamise kogemusi käidi uurimas Soomes Kotimaisten kielten tutkimuskeskuses.