Spetsiifilised väljaaded (3.3)

Eesti murrete sõnaraamat. IV köide, 19. vihik (körtsis – lahhest). Toimetanud M.-L. Kalvik, M. Kendla, J. Viikberg. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007, lk 621–820.

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. VII köide, 2. vihik (vunts- yuppie). Rudolf Karelson, Mai Tiits, Tiia Valdre, Leidi Veskis (toim). Tegevtoimetaja Margit Langemets. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007.

Atlas Linguarum Fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto. Läänemeresoome keeleatlas. Ostseefinnischer Sprachatlas. Лингвистический атлас прибалтийско-финских языков. ALFE 2. Päätoimittaja. Tuomo Tuomi. Vastaava toimittaja Tiit-Rein Viitso. Toimitus: Anneli Hänninen, Arvo Laanest, Helmi Neetar, Vilja Oja, Vladimir Rjagojev, Seppo Suhonen, Tuomo Tuomi, Tiit-Rein Viitso, Nina Zaitseva. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 800. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 118. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2007, 540 lk.

Päll, Peeter (2007). Romanization systems for geographical names. Technical reference manual for the standardization of geographical names. United Nations Group of Experts on Geographical Names. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs. Statistics Division, 1–82.

Ross, Kristiina (koostaja; 2007). Põhjaeestikeelsed Uue Testamendi tõlked 1680–1705: Luuka evangeelium, Apostlite teod. Toimetanud Heiki Reila, Kristiina Ross, Kai Tafenau. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 575 lk.