Eesti kirjakeele sõnavara sektor 2007

Juhataja: mag Margit Langemets, tel 6177 523, Margit.Langemets@eki.ee

Sihtfinantseeritav teadusteema "Eesti kirjakeele sõnavara päritolu ja struktuur", teemajuht Urmas Sutrop, tel 6177 500, Urmas.Sutrop@eki.ee

Riiklik sihtprogramm “Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)”:

1) Tänapäeva eesti keele baassõnastikud: EESTI-VENE SÕNARAAMAT, projekti juht Margit Langemets

2) Tänapäeva eesti keele baassõnastikud: EESTI KIRJAKEELE SELETUSSÕNARAAMAT, projekti juht Margit Langemets

Aasta olulisemad tulemused

1. Kaitstud teaduskraadid

Andres Loopmann – kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 14.06.2007 „Sõnastike haldussüsteem EELex”. Juhendaja prof Haldur Õim.

2. Publikatsioonid

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. VII köide, 2. vihik (vunts–yuppie). Rudolf Karelson, Mai Tiits, Tiia Valdre ja Leidi Veskis (toim.). Tegevtoimetaja Margit Langemets. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007.

Ilmus 7 artiklit, neist 2 eelretsenseeritavates ajakirjades ja 5 rahvusvaheliste konverentside kogumikes. Autorid: Ene Vainik (osaliselt koos kaasautoritega), Mari Uusküla ja Urmas Sutrop, Indrek Kiissel (koos kaasautoritega).

Loovutatud 2 artiklit. Autorid: Ene Vainik, Margit Langemets ja Piret Voll,

Toimetatud kogumike ja ajakirja erinumbreid. Toimetajad: Margit Langemets ja Urmas Sutrop

3. Sõnaraamatutöö, sh EKI sõnastike haldussüsteem EELex

Toimetatud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ VII köite 2. vihiku käsikirja (Leidi Veskis, Mai Tiits, Tiia Valdre).

Toimetatud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ köidetena 2008. a välja antavat käsikirja, koostatud ja toimetatud uute sõnade artikleid (Piret Voll, Leidi Veskis, Mai Tiits, Tiia Valdre, Margit Langemets).

Koostatud ja toimetatud „Eesti-vene sõnaraamatu“ V köite käsikirja (Tiia Valdre, Maimu Liiv, Tiiu Lagle, Nelli Melts).

Koostatud (Valguse-EKI-ERÜ ühisprojekti raames) Oxford-Dudeni terminoloogilist piltsõnastikku (Külli Kuusk).

Jätkatud tööd EKI sõnastikusüsteemiga EELex (Andres Loopmann, Ülle Viks, Margit Langemets).

4. Osalemine teadusüritustel ettekandega

Indrek Kiissel – 2 ettekannet

Andres Loopmann – 2 ettekannet (sh 1 ühisettekanne)

Ene Vainik – 6 ettekannet (sh 5 ühisettekannet)

Margit Langemets – 5 ettekannet (sh 2 ühisettekannet)

Mari Uusküla – 1 ettekanne

Piret Voll – 1 ühisettekanne

5. Konverentside korraldamine

Korraldatud VI rakenduslingvistika konverents (koos Eesti Rakenduslingvistika Ühingu ja Tallinna Pedagoogikaülikooliga). Konverentsiks ilmus "Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 3" (eelretsenseeritav sariväljaanne).

Sihtfinantseeritava teema täitmine

Kõik eelnimetatud tulemused kuuluvad ühe osana sihtfinantseeritava teadusteema "Eesti kirjakeele sõnavara päritolu ja struktuur" alla.

1) Ilmunud teadustöödes käsitleti eesti emotsioonisõnu töises keskkonnas (E. Vainik).

2) Koostati ja toimetati järgmisi akadeemilisi alussõnaraamatuid (osaliselt rahastas neid töid riiklik sihtprogramm "Eesti keel ja rahvuskultuur"):