Sõnaraamatutöö

Marit Alas

Koostanud „Eesti murrete sõnaraamatu“ käsikirja: siri-sirvima, 200 kB.

Silja Grünberg

“Vadja keele sõnaraamatu” VI köite (taivazvoho – tohuz) sisuline ja tehniline toimetamine.

Anu Haak

Eesti murrete sõnaraamat IV köide 19 vihiku korrektuur (körtsis – lahhest), toimetanud Mari-Liis Kalvik, Mari Kendla, Jüri Viikberg, Eesti Keele Instituut, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2007, 202 lk.

Koostanud EMS käsikirja ratse– reatähed (3 kartoteegikasti, 32 arvutilehekülge)

Evi Juhkam

Kaaskoostanud „Eesti murrete sõnaraamatu“ IV köite 19. vihiku käsikirja: körtsis-lahhest, lk 621-820. M.-L. Kalvik, M. Kendla, J.Viikberg (toim). Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007.

Mari Kendla

Toimetanud „Eesti murrete sõnaraamatu“ IV köite 20. vihiku käsikirja: 57 murrete sõnaraamatu väljatrüki lk (lahi-lakles).

Külli Kuusk

Oxford-Dudeni sõnaraamatu koostamine veebis (5 teemat, ca 350 terminit).

Inge Käsi

„Võru idamurrakute sõnaraamatu” toimetamine. H. Neetari ettepanekul tehtud muudatuste sisestamine arvutisse 565 lk. Sõnaraamatu eessõna ja lisade koostamine 25 lk.

Tiiu Lagle

Koostatud „Eesti-vene sõnaraamatu“ V köite käsikirja 184 seletussõnaraamatu lk (trammi-tõusiklus), kokku 190 eesti-vene käsikirja lk

Margit Langemets

Koostanud ja toimetanud LEKS-baasi kirjeid, kokku 134 uut sõna + uut tähendust; ühtlustanud LEKS-baasi kirjeid andmebaasi seisukohast; koostanud ja täiendanud juhendit.

Tiina Leemets

Vene õpilase ÕSi põhimõtete väljatöötamine koos vene poole koostaja Helle Leemetsaga; toimetanud käsikirja: A­–D, N (u 80 prindilehekülge).

Maimu Liiv

Koostatud „Eesti-vene sõnaraamatu“ V köite käsikirjaja 184 seletussõnaraamatu lk (vajama-viide), kokku 185,5 eesti-vene käsikirja lk

Nelli Melts

EVS V köide toimetamine (kokku 375 lk): vajama–vau (112 lk, koostanud M. Liiv), tolstoilus–tuul (200 lk, koostanud T.Lagle), umbisikuline––uvulaarne (63 lk, koostanud H. Laasi)

Andres Loopmann

Õpilase ÕS sõnaraamatu viimine XML-vormingusse, Oxford-Dudeni terminisõnastiku üleviimine EELex sõnastikusüsteemi. Eesti-X sõnastiku varasema materjali, õpilase ÕS, Eesti-Norra sõnaraamatu materjalide põhjal Eesti-X sõnastikupõhja moodustamine. EELex sõnastikes kasutatavate XML-siltide ühtlustamine, EELex toimetamisfunktsioonide (peatoimetaja allkirjastamine, andmete import MS Word dokumentidest jm) täiendamine. Eesti-udmurdi sõnastikupõhja moodustamine.

Iris Metsmägi

Koostanud „Eesti etümoloogiasõnaraamatu“ artiklid remmelgas-ründama (218 sõnaartiklit).

Ühtlustanud ja täiendanud varem koostatud sõnaartiklid ka-karviuh ja na1-nugima (ca 340 sõnaartiklit; neist suurema osa puhul on tegemist olnud teistkordse toimetamisega).

Argo Mund

Täiendanud MAE kartoteeki 165 sedeliga, peale selle leidnud u 1000 ÕS 2006s registreerimata sõna (sedeldamata).

Helmi Neetar

Toimetanud teistkordselt Inge Käsi (Võru murde sõnaraamatu) käsikirja o–ü (220 lk arvuti väljatrükis); hakanud lugema parandatud ja täiendatud versiooni.

Piret Norvik

Piret Norvik koostanud „Eesti murrete sõnaraamatu käsikirja“ silmi-siputlema (4 kasti, 77 lehekülge).

Teema „Eesti keele etümoloogiline sõnaraamat“ raames etümoloogilise sõnaraamatu kartoteegi koostamine. Läbi töötatud eri autorite 15 etümoloogiaalast artiklit. Koostatud nende autorite kohta 15 nimekaarti ja tekstides sisalduvate etümoloogiate kohta 280 kartoteegikaarti.

Vilja Oja

Toimetanud Eesti murrete sõnaraamatu 20. vihiku sõnaartiklid last – lauaäär (53 lk).

Maire Raadik

Koostanud „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006” täienduste veebipõhise loendi kavandi; pidanud ÕSi paranduste loendit.

Vaadanud läbi Ülle Viksi tehtud väljavõtted ja ühtlustanud nende alusel „Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006” veebiversiooni (kokku 260 artiklit).

Meeli Sedrik

Koostanud etümoloogiasõnaraamatu käsikirja, püretama–sorama (339 sõnaartiklit).

Maria-Maren Sepper

Koostanud A. Saareste „Eesti keele mõistelise sõnaraamatu“, „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ ja Silvi Vare „Sõnaperede sõnastiku“ põhjal 321 tajuverbi sisaldava andmebaasi (Excelis, 175 kb). Andmebaasis on märgendatud tajuverbi tuletusinfo (peasõna / alussõna, alussõna sõnaliik, tuletusviis, tuletusaste, tuletiste arv alussõnast), tähendus(ed) ja tajuliik.

Sven-Erik Soosaar

Koostanud Eesti etümoloogilise sõnaraamatu jaoks 236 sõnaartiklit (vill-vürts).

Tiina Tärk

Koostanud „Eesti murrete sõnaraamatut“: sisa–sisse, 115 kB.

Mai Tiits

Toimetanud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” VII köite 2. vihiku käsikirja: ühendamatu–ümber, 397 kB.

Koostanud LEKS-baasi kirjeid, kokku 280 uut sõna + uut tähendust; toimetanud LEKS-baasis Merike Koppeli tehtud kirjeid.

EKSSi uue trüki (2008) ettevalmistustööd ja toimetamine.

Tiia Valdre

Toimetanud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” VII köite 2. vihiku käsikirja: ä–ära ja ümber–y-telg 165 kB.

Koostanud LEKS-baasi kirjeid, kokku 150 uut sõna + uut tähendust.

EKSSi uue trüki (2008) ettevalmistustööd ja toimetamine.

Toimetanud „Eesti-vene sõnaraamatu“ V köite käsikirja 400 väljatrüki lk.

Silvi Vare

Leksikaalgrammatilise uurimuse

„Eesti keele sõnapered“ täiendamine, parandamine ja ühtlustamine (ca 6000 sõnaperet).

Siia hulka kuulub tähenduste sõnastamine ja käsitsi lisamine; sõnaliigi- ja osalt ka stiili- ning erialamärgendite käsitsi lisamine probleemsetel juhtudel; moodustusliigenduse, –struktuuri ja –seoste parandamine.

Kuivõrd programm oma praeguses versioonis ei võimalda veel ristpäringuid automaatselt teha, on tulnud neid käsitsi ükshaaval teha, mis on nõudnud rohkesti tööd ja aega.

Leidi Veskis

Toimetanud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ VII köite 2. vihiku käsikirja: vunts–workshop, 607 kB.

Toimetanud „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ köidetena 2008. a välja antavat käsikirja, koostanud ja toimetanud uute sõnade artikleid (24 artiklit).

Jüri Viikberg

Toimetanud "Eesti murrete sõnaraamatu" IV köite 20. vihiku käsikirja (lapiti – lassõ), 106 lk käsikirja alias 53 lk trükiteksti.

Ülle Viks

Õpilase ÕS-i (ÕÕS) ja Leksikoloogiasektori andmebaasi (LEKS) elektrooniliste versioonide struktuurianalüüs ja üleviimine XML-editori (koos M. Langemetsa ja A. Loopmanniga).

Eesti-X-keele sõnastiku põhja moodustamine (koos M. Langemetsa ja A. Loopmanniga).

Veebisõnastike ettevalmistus:

Sõnaperede (S. Vare) veebiversioon EKI sisevõrgus (koos I. Heinaga): http://www.eki.ee/dict/sp/

Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006 uus veebiversioon (liitsõnade täisotsing ja komplekspäring - koos I. Heinaga): http://julia.eki.ee/dict/QS2006.tegemisel/full.html

Piret Voll

„Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu“ uue trüki ettevalmistustööd, toimetamine (A- kollisioon), peatoimetamine (A-jüüt). Uute sõnaartiklite koostamine LEKS-baasi (kokku 602 kirjet). Merike Koppeli koostatud sõnaartiklite toimetamine.