Peatükid kogumikes (3.1)

Helmi Neetar

Neetar, H.; Oja, V. (2007). Some Swedish loanwords for boats in Estonian dialects. – Erik Olof Bergfors, Lennart Elmevik, Kristina Hagren, Maj Reinhammar (Eds.). Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen. Uppsala.

Vilja Oja

Oja, V. (2007). Colour Naming in Estonian and Cognate Languages. In: Robert E. MacLaury, Galina V. Paramei, Don Dedrick (Eds.). Anthropology of Color. Interdistiplinary multilevel modeling. Amsterdam: John Benjamins.

Neetar, H.; Oja, V. (2007). Some Swedish loanwords for boats in Estonian dialects. In: Erik Olof Bergfors, Lennart Elmevik, Kristina Hagren, Maj Reinhammar (Eds.). Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen. Uppsala.

Peeter Päll

Hussar, A.; Päll, P. (2007). Das estnische Personennamensystem. Brendler, A.; Brendler, S. (Hrsg.). Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Hamburg: Baar, 170–187.

Kristiina Ross

Ross, K. (2008). Estonian Bible translations. Common Roots of the Latvian and Estonian Literary Languages. Kristiina Ross, Pēteris Vanags (eds.). Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, 235–252.

Laanekask, H.; Ross, K. (2008). The language of Tartu and Tallinn in 17th-century Livonia. Common Roots of the Latvian and Estonian Literary Languages. Kristiina Ross, Pēteris Vanags (eds.). Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, 99–210.