Teadustööde oponeerimine

Margit Langemets

Oponeerinud TÜ magistrandi Kadri Kerneri magistritööd „Sõnatähenduste ühestamise tulemuste parandamise meetodeid eesti keele jaoks“ (Tartu Ülikool, 14.6.2007).

Maire Raadik

Retsenseerinud Tallinna Ülikooli magistrandi Angela Aasametsa magistrieksami toimetamistööd.

Jüri Viikberg

Sulev Iva doktoriväitekirja „Võru kirjakeele muutmissüsteem“ eelretsenseerimine.