Muud teadusartiklid, kogumike koostamine, toimetamine

Tiiu Erelt

Erelt, T. (2007). Õigekeelsussõnaraamatud läbi sajandi. ÕSi lätted. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 5–34.

Erelt, T. (2007). Kas hakkame eesti keelt tõhuseerima? Õiguskeel, 1, 31–34.

Peeter Päll

Päll, Peeter (koost.) (2007) Toponymic Guidelines for Map and Other Editors – Estonia. Ministry of the Interior, Tallinn. 32 pp. [9. ÜRO kohanimekorralduskonverentsile esitatud publikatsioon.]

Maire Raadik

Raadik, M. (2007). Poolt-sõna poolt ja vastu. Õiguskeel, 2, 22–30.

Kristiina Ross

Ross, K. (2007). Rootsiaegsete põhjaeestikeelsete Uue Testamendi tõlkekäsikirjade osast eesti kirjakeele kujunemisloos. Põhjaeestikeelsed Uue Testamendi tõlked 1680–1705: Luuka evangeelium, Apostlite teod. Koostanud Kristiina Ross; toimetanud Heiki Reila, Kristiina Ross, Kai Tafenau. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 545–550.

Ross, K. (2007). Stockholmi käsikirjast. Põhjaeestikeelsed Uue Testamendi tõlked 1680–1705: Luuka evangeelium, Apostlite teod. Koostanud Kristiina Ross; toimetanud Heiki Reila, Kristiina Ross, Kai Tafenau. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 567–571.

Maria-Maren Sepper

Ahven, Eeva (2007). Pilk paberpeeglisse. Keele ja Kirjanduse Instituudi kroonika 1947–1993. Maria-Maren Sepper (toim.). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Häkkinen, Kaisa (2007). Keeleteaduse alused. Kullo Vende (tõlk.), Maria-Maren Sepper (toim.). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Urmas Sutrop

Cassirer, Ernst (2007). Keel ja müüt. Täienduseks jumalate nime probleemile. Koost. ja toim. Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Laiapea, V. (2007). Keel on lahti. Tähendusi viipekeelest. Koostanud Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Laiapea, V. (2007). Keel on lahti. Tähendusi viipekeelest. 2. trükk. Koostanud Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.