Loengukursused

Tiiu Erelt

Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis magistriõppe loengud „Oskuskeelekorraldus” (12 tundi ja arvestus).

Piret Norvik

Kõrgkoolis I Stuudium kevadsemestril eesti keele loengud õhtu- ja kaugõppe üliõpilastele.

Tallinna Ülikoolis kevad- ja sügissemestril vabaaine erialane eesti keel mitte-eestlastest üliõpilastele.

Tallinna Ülikoolis eesti keel Euroopa Liidu struktuurifondide meetme 1. 1 projekti nr 1.0101-0333 „Õpetajate konkurentsivõime tõstmine muukeelses koolis“ täienduskoolitus muukeelse kooli ühiskonnaõpetuse-ja geograafiaõpetajatele laupäeviti.

Vilja Oja

Eesti keele leksikoloogia. Tampere ülikool, eesti keele ja kultuuri lektoraat (8 tundi)

Peeter Päll

Tartu ülikoolis kevadsemestril „Sissejuhatus onomastikasse“ (24 tundi).

Tartu ülikoolis sügissemestril „Nimekorraldus“ (24 tundi).

Maire Raadik

Tallinna Ülikooli eesti keele õppetoolis keeletoimetaja magistriõppe erikursus õigekeelsusest (45 tundi).

Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis eesti filoloogia magistriõppe erikursus majanduskeelest (20 tundi).

Sven-Erik Soosaar

Eesti Infotehnoloogia Kolledžis kursus „Terminoloogia alused“.

Urmas Sutrop

Tartu Ülikoolis loengukursus "FLEE.08.099 Keeletüpoloogia edasijõudnutele (4AP, 30 tundi) "

Tartu Ülikoolis loengukursus "FLEE.10.008 Antropoloogiline lingvistika (2AP, 20 tundi)"

Tartu Ülikoolis loengukursus "FLEE.10.009 Eesti keele maailmapilt (3 AP, 30 tundi)"

Tartu Ülikoolis loengukursus "FLEE.08.069 Keeletüpoloogia (4 AP, 40 tundi)"

Anne Tamm

ELTE Budapesti Ülikoolis: Võrdlev ungari, soome ja eesti keele kursus (Magyar-finn-észt összehasonlitó nyelvészet BBN-EST-301.04, 15 tundi) 2007. sügissemestril.

ELTE Budapesti Ülikoolis: e-Eesti. Sissejuhatus Eesti e-ühiskonda ja kultuuri. Eesti keele algkursus infootsingu eesmärgil (A Virtuális Észtország (e-Észtország) BBN-EST-301.02, 30 tundi), 2007. sügissemestril.

Firenze Ülikool, 2006/2007 kursuste"Linguistica comparata ungherese, finlandese, estone" 30 tundi ja "e-Estone, l’estone passivo" kursuses Filologia ugro-finnica (L-LIN/19), 15 tundi eksamite vastuvõtmine, iseseisva ja eksamitööde hindamine.

Jüri Viikberg

Szombathely kõrgkooli uralistika õppetoolis (27.03.–02.04.07) loengusari eesti murretest ja murdeuurimisest ning väliseesti keelest ja keelekontaktidest (8 tundi).

Tallinna Ülikoolis 2007. aasta kevad- ja sügissemestril

1) kevad: etnogenees ja eesti murded (E-3);

2) kevad: keele- või kultuuriainese kogumise praktika (EV-21);

3) sügis: sissejuhatus erialasse (E-1);

4) sügis: seminaritöö seminarid (E-3);

5) sügis: eesti kirjakeele ajalugu (E-3);

6) sügis: erikursus keelest (väliseesti keel).