Konsultatsioonid ja nõustamine

Tiiu Erelt

Keelenõuanne (sadakond pöördumist, pms Tartu ülikooli, riigiasutuste ja EKI töötajad)

Anu Haak

Murdearhiivi kasutajate teenindamine ja nõustamine (ka e-posti teel). (u 10 tundi)

Tiiu Lagle

Keelenõu 26 tundi

Tiina Leemets

Keelenõuanne u 1,5–2 päeva nädalas.

Maimu Liiv

Keelenõu (10 t)

Nelli Melts

Keelenõuanne 20 t

Argo Mund

Andnud keelenõu meilitsi (vastanud üle 650 pöördumisele) ja telefonitsi (asendajana 6 päeval: 15.03, 03.04, 08.05, 24.05, 27.08, 15.11).

Sirje Mäearu

Keelenõuanne 1,5-2 päeva nädalas (sh vastamine ka meilidele)

Piret Norvik

Konsulteerinud Eesti Kirjandusmuuseumi töötajat

kohanimede alal (1 tund).

Konsulteerinud murdehuvilisi uurijaid (Anto Juske, Ruth Mirov,

Veljo Tormis) eesti murrete alal (1 tund).

Vilja Oja

Läänemeresoome keelte atlase autorite nõustamine eesti murdematerjali puudutavates küsimustes (80 tundi).

Euroopa keelte atlase autorite nõustamine eesti jt läänemeresoome keelte materjali osas (40 tundi).

Tiina Paet

Keelenõuanne (asendajana 4 päeva)

Peeter Päll

Keelenõuanne (telefonitsi iga nädal üks päev, meilivastused)

Konsultatsioonid isiku- ja kohanimede teemal (siseministeeriumi isikunimekomisjonile ja kohanimenõukogule).

Maire Raadik

Antud keelenõu keskmiselt 1,5–2 päeva nädalas, sh nõustatud meilidele vastajaid ja vastatud meilidele, samuti nõustatud keelenõuande kodulehe keelekirjutiste koostajaid.

Tuuli Rehemaa

Keelenõu andmine (1 päev nädalas).

Keelenõumeilidele vastamine (2 nädalat kuus).

Anne Tamm

Konsulteerimine, nõustamine allpool mainitud välis- ja ühisprojektide juures.

Mari Uusküla

Nõustanud Tallinna Ülikooli magistrante Nele Katvelit ja Kaidi Rätsepat, samuti Tartu Ülikooli magistranti Keiu-Nille Ollinit

Jüri Viikberg

MRD ja ES-i tutvustamine TLÜ üliõpilastele 18. X ning Viljandi Maagümnaasiumi õpilastele 25. IX.

Nõustanud EMS-i uusi tegijaid (Nele Katvel, Marit Alas, Tiina Tärk), kokku u 12 tundi.

Ülle Viks

Konsulteerinud EKI sõnaraamatute (sõnamoodustussõnaraamat, EKSS jt) ja Eesti-prantsuse sõnaraamatu koostajaid/toimetajaid eesti grammatika esitamise probleemides (12 t).

Nõustanud magistritööd (A. Loopmann) – 5 t ja TÜ keeletehnoloogia projekti (J. Pruulmann) – 3 t.

Juhendanud järeldoktorit (A. Tamm) – 5 t.