Kaitstud väitekirjad

Rene Altrov

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 14.06.2007 „Emotsionaalse kõne korpuse loomine eesti keelse tekst-kõne sünteesi jaoks. Tekstimaterjali evalvatsioon viha näitel“. Juhendajad dr Hille Pajupuu, prof Haldur Õim.

Andres Loopmann

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 14.06.2007 „Sõnastike haldussüsteem EELex”. Juhendaja prof Haldur Õim.

Kairi Tamuri

Kaitstud magistritöö Tallinna Ülikoolis 04.06.2007 “Pausid etteloetud ilukirjandustekstis”. Juhendaja dr Hille Pajupuu.