Eesti Keele Instituudi struktuur ja uurimisteemad

Eesti Keele Instituudis on kolm sektorit ja terminoloogiakeskus:

Eesti keele grammatikasektor

Eesti kirjakeele sõnavara sektor

Eesti murrete ja lähisugukeelte sektor

Eesti terminoloogiakeskus

Aastaaruanne 2007

Kaitstud väitekirjad

Magistrandid ja doktorandid

Auhinnad ja autasud

Osalemine nõukogudes ja komisjonides

Osalemine teadusüritustel

Loengutegevus

Üksikloengud

Loengukursused

Konsultatsioonid ja nõustamine

Teadustööde juhendamine

Teadustööde oponeerimine

Ekspeditsioonid ja õppereisid

Publikatsioonid

Artiklid ajakirjades, mida refereerib ISI Web of Science (1.1)

Eelretsenseeritavad artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades või muudes perioodilistes väljaannetes (1.2)

Monograafiad (2.2)

Artiklid kogumikes, mis on avaldatud rahvuslike kirjastuste poolt (3.2), konverentsikogumikud (3.4)

Peatükid kogumikes (3.1)

Spetsiifilised väljaaded (3.3)

Kogumike ja ajakirjade toimetamine (4.1)

Muud teadusartiklid, kogumike koostamine, toimetamine

Sõnaraamatutöö

Välis- ja ühisprojektid