Eelretsenseeritavad artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades või muudes perioodilistes väljaannetes (1.2)

Rene Altrov

Altrov, R. (2007). Kultuuri mõju eestlaste ja leedulaste ruumikasutusele. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria.-Maren Sepper (toim). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 7–34.

Kerge, K.; Pajupuu, H.; Altrov, R. (2007). Tekst, kontekstuaalsus ja kultuur. Keel ja Kirjandus, 8, 624–637.

Marja Kallasmaa

Kallasmaa, M. (2007). Mida teha vere-nimedega? Keel ja Kirjandus, 6, 449-462.

Hille Pajupuu

Pajupuu, H. (2007). Kuidas hinnata suure panusega testide hindajaid. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat, 3, 221–233.

Kerge, K.; Pajupuu, H.; Altrov, R. (2007). Tekst, kontekstuaalsus ja kultuur. Keel ja Kirjandus, 8, 624–637.

Kristiina Ross

Ross, K; Soosaar, S.-E. (2007). Eesti vaimuliku kultuuri sõnavara kujunemisest: veel kord ristimisest. Keel ja Kirjandus, 10, 769–782.

Maria-Maren Sepper

Sepper, M-M. (2007). Indirectal in literary Estonian. Trames, 11 (3), 299–323.

Sven-Erik Soosaar

Ross, K.; Soosaar, S.-E. (2007). Eesti vaimuliku kultuuri sõnavara kujunemisest: veel kord ristimisest. Keel ja Kirjandus, 10, 769–782.

Anne Tamm

Abari, K., Tamm, A., Gábor, K. & Olaszy, G. (2007). Számítógépes összehasonlító szövegelemzés ügyfélszolgálati tájékoztatók legfontosabb prozódiai elemeinek a meghatározására. In: Csendes Dóra (Eds.) Proceedings of the 5th Hungarian Conference of Computer Linguistics. December 6 th – 7th , 2007, Szeged, Hungary.

Tamm, A., Abari, K., Olaszy, G. (2007). Accent Assignment Algorithm in Hungarian Based on Syntactic Analysis. Proceedings of the 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2007), Bonn, 466–469.

Tamm, A. (2007). Representing achievements from Estonian transitive sentences. In: M. Sahlgren, O. Knutsson (Eds.), Proceedings of the Workshop Semantic Content Acquisition and Representation (SCAR) 2007. SICS Technical Report T2007-06, Swedish Institute of Computer Science, Stockholm, 28–35.

Ene Vainik

Vainik, E. (2007). Emotsioonisõnad töises keskkonnas – millest kõnelevad loetelukatsete tulemused? Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 3, 339–354.