Eesti terminoloogia keskus

Eesti terminoloogia keskus alustas tegevust 2006. aasta veebruaris.

Juhataja: Tiina Soon, tel 6442942, Tiina.Soon@eki.ee

Terminoloogiakeskuse suurim projekt on Kaitseministeeriumi rahastamisel loodud sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaasi Militerm täiendamine ja haldamine. Lisaks Kaitseministeeriumi poolt asutatud ametkondadevahelise terminoloogiakomisjoni töö korraldamisele hõlmab nn NATO projekt ka Kaitseministeeriumi jaoks vajalikke tõlkekorraldustöid. 2006. aastal tehti NATO tõlkekorralduse käigus 1109 lk tõlketöid.

2006. aastal toimunud 24 koosolekul käsitles terminoloogiakomisjon kokku 2081 terminivastet. Kuna komisjon arutab oma koosolekuil osa termineid mitu korda, siis kokku kiideti heaks 1163 eestikeelset terminivastet. Alates oma esimesest koosolekust detsembris 2003 on komisjon kokku 73 koosolekul läbi vaadanud, heakskiidu andnud või ingliskeelsele terminile uue eestikeelse vaste pakkunud kokku 4113 terminile.

Terminoloogiakeskuse poolt osalevad NATO projekti juht Tiina Soon, terminoloog Liia Piirmets ja IT-haldur Kaur Männiko, projekti rahastab Kaitseministeerium riigieelarve eraldise kaudu.

Likvideeritud Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaasi Esterm arendamiseks analüüsiti tõlkepõhise terminibaasi süstemaatiliseks muutmise metoodikat, töötati välja terminikirje uus struktuur ning loodi sidemeid tegutsevate terminoloogiakomisjonidega (meditsiin, keemia, haridus).

Käivitatud on pilootprojekt koostöös meditsiiniterminoloogiakomisjoniga Estermi meditsiiniterminite korrastamiseks ja täiendamiseks. Projektis osalevad terminoloogiakeskuse terminoloogid Eva Tamm ja Merily Plado ning IT-haldur Kaur Männiko.

Koostöös Säästva Eesti Instituudiga ajakohastati keskkonnaalast oskussõnavara. Projektis osalesid terminoloogid Eva Tamm ja Merily Plado, projekti rahastas Säästva Eesti Instituut.

Lisaks on ettevalmistavas etapis kaks suuremat terminoloogiaprojekt – koostöös Lennuamet ning Kodakondsus- ja Migratsiooniametiga. Projektide ettevalmistamises osalevad Tiina Soon, Merily Plado, Eva Tamm ja Kaur Männiko, projekte peaksid rahastama Lennuamet ning Kodakondus- ja Migratsiooniamet.

Koostöös Riigikogu Kantseleiga on töös Eurovoc tesauruse tõlkimise ja tehnilise lahenduse arendamise projekt. Terminoloogiakeskuse poolt osaleb projektis IT-haldur Kaur Männiko, projektijuht Helve Trumann töötab töövõtulepingu alusel.

Terminoloogiakeskuse terminoloogid osalesid ka Euroopa terminoloogiaasutusi koondava organisatsiooni EAFT korraldatud rahvusvahelisel terminoloogiakonverentsil, pikaajalise terminoloogiatöö korraldamise kogemusi käidi uurimas Soome Sanastokeskuses.

Terminoloogiakeskus osales ka Eesti Keele Instituudi korraldatud üld- ja oskuskeelekonverentsi korraldamises ja rahastamises.