Konsultatsioonid ja nõustamine

Tiiu Erelt

Keelenõuanne (sadakond pöördumist, pms Tartu Ülikooli ja EKI töötajad)

Marja Kallasmaa

Nõustatud EKI kohanimekartoteegi kasutajaid 4 tundi

Mari-Liis Kalvik

EKI (heli)arhiivi kasutajate nõustamine (kokku u 3 tundi)

Tiiu Lagle

Keelenõu 20 tundi

Tiina Leemets

Keelenõuanne u 1,5 päeva nädalas

Maimu Liiv

Keelenõu (9 t)

Argo Mund

Konsulteerinud EKI keelenõuandesse helistanuid (asendajana 9 päeval) ja kirjutanuid (üle 570 meilivastuse)

Sirje Mäearu

keelenõuanne 1,5 päeva nädalas

Vilja Oja

Euroopa keelte atlase (ALE) koostajatele täiendava informatsiooni saatmine eesti jt läänemeresoome keelte materjali osas (ca. 40 tundi)

Läänemeresoome keelte atlase (ALFE) koostööpartnerite nõustamine ja lisamaterjaliga varustamine eesti murrete osas (ca. 90 tundi)

Peeter Päll

Keelenõuanne (telefonitsi iga nädal üks päev, meilivastused)

Keeleekspertiisid

Euroopa Liidu tõlkijate konsulteerimine 20.–24.11.2006 (tõlketekstide kvaliteedi üldhinnang, ettepanekud hindamiseks, üksikute tekstide analüüs; 34 tundi)

Maire Raadik

Antud keelenõu keskmiselt 1,5 päeva nädalas, sh nõustatud meilidele vastajaid ja vastatud meilidele, samuti nõustatud keelenõuande kodulehe keelekirjutiste koostajaid

Tuuli Rehemaa

Keelenõu andmine (1 päev nädalas)

Keelenõumeilidele vastamine (2 nädalat kuus)

Lembit Vaba

Eesti etümoloogilise sõnaraamatu prooviartiklite toimetamine (40 tundi)

Jüri Viikberg

MRD ja EKI tutvustamine TLÜ üliõpilastele 22. XI ja 29. XI.

Ülle Viks

Konsulteerinud EKI sõnaraamatute (sõnamoodustussõnaraamat, EKSS jt) koostajaid/toimetajaid: grammatikaprobleemid sõnastikus (u 8 tundi)

Nõustanud Jaak Pruulmanni (TÜ): reeglipõhine morfoloogia (1,5 tundi)