Loengukursused

Tiiu Erelt

Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis magistriõppe loengud “Oskuskeelekorraldus” (12 tundi ja arvestus)

Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis bakalaureuseõppe loengud “Eesti keelekorraldus” (õpik ja 8 tundi; eksam)

Margit Langemets

“Polüseemia” (leksikoloogiakursuse osa: 4 loengut ja arvestus), Tallinna Ülikool, veebr-märts 2006.

Piret Norvik

Kõrgkoolis I Stuudium kevadsemestril eesti keele loengud õhtu- ja kaugõppe üliõpilastele (36 tundi).

Tallinna Ülikoolis sügissemestril vabaaine erialane eesti keel ja eesti keel võõrkeelena.

Tallinna Ülikoolis eesti keel Euroopa Liidu struktuurifondide meetme 1. 1 projekti nr 1.0101-0333 “Õpetajate konkurentsivõime tõstmine muukeelses koolis” täienduskoolitus muukeelse kooli ühiskonnaõpetuse õpetajatele laupäeviti (54 tundi).

Hille Pajupuu

IT Kolledžis loengukursus “Kultuuridevaheline kommunikatsioon” (24 tundi)

Peeter Päll

Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis eesti nimekorralduse kursus (24 tundi).

Maire Raadik

Tallinna Ülikooli eesti keele õppetoolis keeletoimetaja magistriõppe erikursus majandus- ja panganduskeelest (30 tundi).

Heete Sahkai

Tallinna ülikoolis eesti filoloogia magistrantidele kursus “Süntaks ja süntaksiteooriad” (30 tundi).

Sven-Erik Soosaar

Osa loengukursusest “Euroopa tsivilisatsiooni ajalugu” Tallinna Ülikoolis (kokku 12 tundi)

Urmas Sutrop

Tartu Ülikoolis antropoloogilise ja etnolingvistika õppetoolis kevadsemestril “Sissejuhatus lingvistilisse antropoloogiasse” FLEE. 10.001, 2AP.

Tartu Ülikoolis antropoloogilise ja etnolingvistika õppetoolis kevadsemestril “Etno-loogika” FLEE 10.002, 2AP.

Tartu Ülikoolis antropoloogilise ja etnolingvistika õppetoolis kevadsemestril “Leksikaalne semantika edasijõudnutele” FLEE 10.003, 4AP.

Tartu Ülikoolis antropoloogilise ja etnolingvistika õppetoolis sügissemestril “Keelepuuteooria ja evolutsioonipuud” FLEE 10.004, 3AP.

Jüri Viikberg

Tampere Ülikooli soome keele ja üldkeeleteaduse õppetoolis (06.–10. XI) loengusari eesti murretest ja murdeuurimisest (8 tundi).

Tallinna Ülikoolis 2006. aasta kevad- ja sügissemestril

1) kevad: etnogenees ja eesti murded (E-3);

2) kevad: keele- või kultuuriainese kogumise praktika (EV-21);

3) sügis: sissejuhatus erialasse (E-1);

4) sügis: seminaritöö seminarid (E-3);

5) sügis: eesti kirjakeele ajalugu (E-3);

6) sügis: erikursus keelest (väliseesti keel).