Üksikloengud

Tiiu Erelt

“Keele muutumine ja ÕS 2006” Vikerraadios 7.11.06.

“ÕS 2006 ja ajakirjandus” Ajakirjanike Liidu keeletoimkonnas 20.12.06.

Margit Langemets

"Sissejuhatavalt arvutist, lingvistikast ja sõnaraamatust" (1 loeng), Tartu Ülikool, 06.04.06.

“Sissejuhatus arvutilingvistikasse” (1 loeng + referaaditeemad), Tallinna Ülikool, 22.09.06.

Tiina Leemets

“Numbrite ja lühendite õigekiri” EKI keelehooldekursustel 02.03 ja 19.04 (Riigikogu kantseleis) ning 16.11.06.

“ÕS 2006 taotlused; numbrid ja lühendid” keelehooldekursusel Riigikogu kantselei toimetajatele ja tõlkijatele 01.12.06.

“Inglise mõjud eesti keeles” vene koolide eesti keele õpetajatele 11.09.2006.

“Uued soome ja inglise laenud” Emakeele Seltsi keelepäevadel Uppsalas 23.09 ja Göteborgis 24.09.06.

“Ajalehe Äripäev keelekasutuse analüüs” Äripäeva toimetuses 18.12.06.

Nelli Melts

EVS-i V köite esitlemine:

Moskva Rahvusvaheline Raamatumess 6.-12.09.06;

Eesti Konsulaat SPb-s 24.11.06;

Eesti Saatkond Moskvas 28.11.06.

Argo Mund

“Kirjavahemärgid” riigikogu kantselei töötajatele 02.03.06, 19.04.06, 01.12.06.

“Kirjavahemärgid” EKI keelehooldekursusest osavõtjatele 16.11.06.

“Traditsiooni ja süsteemsuse põhimõte eesti kirjakeeles” EKI seminaril 10.05.06.

Sirje Mäearu

02.03.06 EKI keelehooldekursus: Riigikogu kantselei töötajatele ühildumisest ja sõltumusest.

19.04.06 EKI keelehooldekursus: Riigikogu kantselei töötajatele ühildumisest ja sõltumusest.

01.12.06 EKI keelehooldekursus: Riigikogu kantselei töötajatele ühildumisest ja sõltumusest.

16.11.06 EKI keelehooldekursus: loeng ühildumisest ja sõltumusest.

06.12.06 uuest ÕSist ja EKI keelenõuandest Pärnu emakeeleõpetajatele.

12.12.06 uuest ÕSist ASi Ühinenud Ajakirjad toimetajatele.

Hille Pajupuu

“Stereotüüpide transformatisoon ja õigsus Eesti näitel”, IT Kolledž 01.11.06.

Peeter Päll

“Kohanimed ja rahvusvahelised suhted” Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete ringis 07.02.06.

“Ülevaade keelekorraldusallikatest”, “Nimekasutuse küsimused” EKI keelehooldekursustel 02.03.06, 19.04.06, 16.11.06, 01.12.06

“Script transformation systems”, Viin (Austria), ÜRO ning UNGEGNi saksa- ja hollandikeelse jaotise korraldatud toponüümikakursus 17.04.06.

Eesti Keele Instituudi keelekorralduse ja keelehoolde ülevaade Gruusia Keeleteaduse Instituudis 16.06.06.

“Nimeterminoloogia probleemid”, venia legendi Tartu Ülikoolis 05.09.06.

“Pilk kohanimenõukogu kodulehele”, “Rahvusvaheline kohanimekoostöö”, kohanimenõukogu korraldatud kohanimepäeval Viljandis 03.11.06.

“Uus õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006 ja selle taotlused”, “Eesti nimekorralduse uued suundumused”, “Ametlik kirjakeele norm ning Emakeele Seltsi keeletoimkonna osa selles. EKI keelenõuande ülesanded”, loengud Euroopa Liidu tõlkijatele Luxembourgis 20.–24.11.06.

“ÕS 2006”, kaasettekanne (koos Tiina Leemetsa, Argo Mundi ja Tuuli Rehemaaga) EKI seminaril 06.12.06.

Maire Raadik

“Algustäheortograafia emakeeleõpetuses”, Jaan Tõnissoni Instituudi koolituskeskuse seminar emakeeleõpetajatele; Tallinn, 27.02.06 (4 akad tundi); Tartu, 23.10.06.

“Mida lause kohta küsitakse?”, Eesti Keele Instituudi ühepäevane keelehooldekursus; 02.03.06 (1 tund), 19.04.06 (Riigikogu kantselei töötajatele).

“Kuidas kaaluda lausestusviga”, Eesti Keele Instituudi ühepäevane keelehooldekursus; 16.11.06 (1 tund), 01.12.06 (Riigikogu kantselei töötajatele).

“Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006”, Saare maakonna eesti keele ainesektsiooni õppepäev „Eestikeelne keskharidus 100”; Kuressaare, 02.11.06.

Keelehooldeseminar Hansapanga töötajatele (teemad: keele muutumine, keelekorraldus ja ÕS 2006; üld- ja oskuskeele vahekord, ametikirja koostamise keelelisi probleeme); 04.11.06.

Meeli Sedrik

Eesti keele koolitus Euroopa Komisjoni tõlkijatele Eesti esinduse juures, 25.–26.01.06 (2 t loengut, 6 t seminari).

Avalik videoloeng “Saarte murdekeelest” Tartu-Kärdla-Kuressaare (koos Ellen Niidiga), 01.03.06.

Eesti keele koolitus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee eesti tõlkerühma tõlkijatele (2 t loengut, 18 t seminari), 27.11–01.12.06

Urmas Sutrop

“Eesti keele minevikust, olevikust ja tulevikust” Viljandi Maagümnaasiumis 14.03.06.

“Quo vadis, eesti terminoloogia” ETERi üldkoosolekul 17.04.06.

“Taarapita nimest (Kotljarevski jälgedes)” ÕES koosolekul 26.04.06.

“Eesti keele tulevikust” Harjumaa konverentsil Jüri Gümnaasiumis 08.11.06.

Lembit Vaba

“Latvian kieli ja itämerensuomalaiset kielet” loengusarjas “Latvian historiaa ja kulttuuria” Rozentāls -Seuras 24.04.06.

Ene Vainik

“Viha metafoorid” EKI töötajate seminaril (12.04.06).

Jüri Viikberg

“Kas Saareste jälg sammaldub?” – ettekanne Rootsi eestlaste emakeelepäeval Uppsalas (23.09.06) ja Göteborgis (24.09.06).

“Slängist uudiskirjanduses ja kirjandustundides” – loeng-arutelu Õpetajate Majas (11.09.06).