Välis- ja ühisprojektid

Marja Kallasmaa

Onomastica Uralica (2000). Partnerid Helsingi Ülikool (Helsingi), Debreceni Ülikool (Debrecen), Eesti Keele Instituut (Tallinn).

Mari-Liis Kalvik

Eesti murrete elektrooniline korpus (TÜ ja EKI).

Helmi Neetar

Läänemeresoome keeleatlas „Atlas Linguarum Fennicarum“ (ALFE). Partnerid: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Helsingi), Vene Teaduste Akadeemia Karjala Teaduskeskus (Petroskoi), Eesti Keele Instituut (Tallinn)

„Atlas Linguarum Europae“ (ALE). Partnerid: üle 40 Euroopa riigi

Vilja Oja

Atlas Linguarum Europae (ALE). Partnerid 40 Euroopa riigist.

Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE). Partnerid: Eestist EKI, Soomest Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (KKTK) ja Karjalast Vene Teaduste Akadeemia Karjala Uurimiskeskuse Keele, Kirjanduse ja Ajaloo Instituut (IJaLI).

Colours around the Baltic Sea (CABS) hõlmab 10 keele (eesti, lapi, leedu, läti, poola, rootsi, saksa, soome, taani, vene) värvinimetuste uurijaid. Tööd koordineerivad Helsingi Ülikool ja Umea Ülikool.

Kristiina Ross

Common roots of Latvian and Estonian literary Languages, partneriteks EKI ja Läti Ülikool. 2006. aastal sõlmitud leping Peter Langi kirjastusega projekti tulemusi kajastava kogumiku avaldamiseks 2007. aastal.

Lembit Vaba

Mari kohanimede läti keelde transkribeerimise põhimõtete väljatöötamine kaardikirjastusele Jāņu Sēta projekti „Transkripcijas vadlīniju izveide nozīmīgākajām Āzijas un atsevišķām Eiropas valodām” raames (Läti).

Jüri Viikberg

ETF-i grant 5968, "Eesti murrete grammatika" – grandihoidja. EKI murdesektori koostöö TÜ eesti keele ajaloo ja murrete õppetooli ning Võru Instituudiga (2004–2007).