Muud teaduslikud artiklid ja monograafiad (6.0)

Ross, Kristiina (2006). Mida me teame keskaegsest vaimulikust eesti keelest? Eesti teoloogilise mõtte ajaloost: sissejuhatavaid märkusi ja apokrüüfe. Koostaja Riho Altnurme. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 6–16.

Ross, Kristiina (2006). „Lühike sissejuhatus“ ja eesti piiblitõlge. – Lühike sissejuhatus eesti keelde 1732. Saksa keelest tõlkinud ja järelsõnad kirjutanud Annika Kilgi ja Kristiina Ross. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, C26–C53.

Sutrop, Urmas (2006). Kristjan Jaak Peterson. – Johann Christoph Brotze. Estonica. Koostanud Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat ja Ants Viires. Tallinn: Estopol.

Vaba, Lembit (2006) Itämerensuomalaisten kielten vaikutus latvian slangiin. Rozentāls –Seura. Vuosikirja 2006, 21–24.