Toimetatud kogumikud (5.0)

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 2. Estonian Papers in Applied Linguistics 2. Toimetajad Helle Metslang (Helsinki/Tallinn), Margit Langemets (Tallinn). Keeletoimetaja Maria-Maren Sepper. Eesti Rakenduslingvistika Ühing. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006, 326 lk.

Emakeele Seltsi aastaraamat 51 (2005). Peatoimetaja Mati Erelt, tegevtoimetaja Maria-Maren Sepper. Tallinn, 2006. 344 lk.

Finest Linguistics. Proceedings of the Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics. Tallinn, May 6–7, 2004. Edited by Krista Kerge, Maria-Maren Sepper. [Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 8 / Publications of the Department of the Estonian of Tallinn University 8.] Tallinn: Tallinn University Press. 429 lk.

Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences. Urmas Sutrop, peatoimetaja (alates 2003).