Eelretsenseeritavad artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades või muudes perioodilistes väljaannetes (1.2)

Kallasmaa, Marja (2006). Nime piiril. Niidaniidiaaäär. Keel ja Kirjandus 1, 61–63.

Kallasmaa, Marja (2006). Emakeele Selts kohanimede kogujana 1960–2005. Emakeele Seltsi Aastaraamat 51, 211–221.

Leemets, Tiina; Raadik, Maire (2006). ÕS 1999: experience of a new language planning dictionary. Kalbos Kultūra 79, 124–130.

Mihkla, Meelis (2006). Pausid kõnes. Keel ja Kirjandus, 4, 286–295.

Maearu, Sirje (2006). Jazykovaja konsultacija kak rasprostranitel' normy literaturnogo jazyka. Kalbos kultūra 79, 131–136.

Pajupuu, Hille; Kerge, Krista (2006). Hingav süntesaator ja pausid tekstiliigiti. Keel ja Kirjandus, 3, 202–210.

Päll, Peeter (2006), Проблемы упорядочения топонимики и антропонимики в Эстонии. Kalbos kultūra, 79, 118–123.

Ross, Kristiina (2006). Keskaegse eesti libakirjakeele põhjendusi ja piirjooni. Emakeele Seltsi Aastaraamat 51, 107–129.

Sahkai, Heete (2006). Konstruktsioonipõhise keelekirjelduse võimalustest adessiivse viisi- ja põhjusmääruse näitel. Keel ja Kirjandus, 10, 816–831.

Sedrik, Meeli (2006). reimand. Emakeele Seltsi Aastaraamat, 51, 130–137.

Soosaar, Sven-Erik (2006). Mõne eesti keele kaubandusalase sõna päritolust areaalsel taustal. Emakeele Seltsi Aastaraamat 2005 (51), 138–147.

Uusküla, Mari (2006). Distribution of colour terms in Ostwald’s colour space in Estonian, Finnish, Hungarian, Russian and English. Trames, 10, 2, 152–168.

Vainik, Ene (2006). Intracultural variation of semantic and episodic emotion knowledge in Estonian. Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences, 169–189.

Vainik, Ene; Velt, Anneli (2006). Viha metafoorid ja kognitiivne mudel eesti keeles. Keel ja Kirjandus 2, 104–122.

Vainik, Ene; Orav, Heili (2005). Welcome to Estonia! From the folk theory of emotions and character traits to brand Estonia. Folklore, 6–41.

Vare, Silvi (2006).Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 2. Estonian Papers in Applied Linguistics 2. Toimetanud Helle Metslang ja Margit Langemets. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 303–326.