Teadustööde oponeerimine

Margit Langemets

Oponeerinud TLÜ magistrant Jane Lepasaare magistritööd „Leksikaalsest homonüümiast eesti keeles” (Tallinna Ülikool, 27.1.2006).

Hille Pajupuu

Eelretsenseerinud Heili Orava doktoritööd „Isiksuseomaduste sõnavara semantika eesti keeles”.

Eelretsenseerinud Niina Aasmäe doktoritööd „Stress and Quantity in Erzya”.