Teadusartiklid indekseeritavates ja eelretsenseeritavates väljaannetes

Marja Kallasmaa (2004). Abro-, Abru-, Abruka ja Abrak. – Emakeele Seltsi Aastaraamat 49: 83–87.

Margit Langemets (2004). Polüseemia ja leksikograafia. – Emakeele Seltsi aastaraamat 49: 97–124.

Margit Langemets (2004). Mõnda nimisõnade semantikast. – Keel ja Kirjandus 10, 736–754.

Margit Langemets & Ülle Viks (2004). Syntactic Information in Electronic Dictionaries: Problems and Solutions. – The First Baltic Conference. Human Language Technologies. The Baltic Perspective. Riga, Latvia. April 21–22 2004, pp. 30–34.

Meelis Mihkla, Hille Pajupuu, Krista Kerge & Jüri Kuusik (2004). Prosody modelling for Estonian text-to-speech synthesis. The First Baltic Conference. Human Language Technologies. The Baltic Perspective. Riga, Latvia. April 21–22 2004, pp. 127–131.

Vilja Oja (2004). The Finnic-Mordvin lepp – Linguistica Uralica XL nr 2, lk 87–94.

Vilja Oja (2004). Some colour words with restricted reference. – Latvijas Zinātnu Akadēmijas Vēstis. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes. Nr. 5, 37–42.

Kristiina Ross (2004). Heebrea jäljed eesti keeles. – Keel ja Kirjandus 8, 561–573.

Urmas Sutrop (2004). Liivimaa kroonika Ykescola ~ Ykescole ja Üksküla. Tõnu Karma 80. sünnipäevaks. Emakeele Seltsi aastaraamat 49: 88–96.

Urmas Sutrop (2004). A wooden god of Estonians from before 1800? Trames 8 (3): 339–344.

Urmas Sutrop (2004). Taarapita – the Great Good of the Oeselians. Folklore 26: 27–64. http://www.folklore.ee/folklore/vol26/sutrop.pdf

Lembit Vaba (2004). Zwei eventuelle baltische Lehnverben in der Südgruppe der ostseefinnischen Sprachen. - Etymologie, Entlehnungen und Entwicklungen. Festschrift für Jorma Koivulehto zum 70. Geburtstag. Helsinki: Soci(t( N(ophilologique, 417–422. (M(moires de la Soci(t( N(ophilologique de Helsinki, Tome LXIII.)

Ene Vainik (2004). Hot-blooded Estonians. On the Estonians’ folk category of emotions. – Folklore 21, 2002, 26–51.

Silvi Vare (2004). Põgusalt ühest leksika ja süntaksi piirinähtusest. – Keel ja Kirjandus 12, 915–922.

Ülle Viks (2004). Grammatika Soome-eesti suursõnaraamatus. – Keel ja Kirjandus 3, 184–191.