Monograafiad

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat.VI köide, 4. vihik (unemaa–varjutaluv). Toim Rudolf Karelson, Tiia Valdre & Leidi Veskis. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004, 200 lk.

Eesti murrete sõnaraamat. III köide, 15. vihik (kreep–kulänja). Toim Anu Haak, Mari Kendla & Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004, 821–1032.

Eesti murrete sõnaraamat. IV köide, 16. vihik (kuma–kõhvima). Toim Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Kendla & Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004, 1–212.

Tiiu Erelt & Tiina Leemets. Õpilase ÕS. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 2004, 324 lk.

Тийу Эрелт. Орфография эстонского языка. Tallinn – Narva: Eesti Koolitus, 2004. 92 lk.

Henn Saari. Keelehääling. Eesti Raadio „Keeleminutid“ 1975–1999. Koostanud ja toimetanud Sirje Mäearu. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004, 956 lk.

Rahvusvaheline terminoloogiakonverents „Eesti oskuskeel 2003“ 10. ja 11. oktoobril 2003. Ettekanded. Toimetanud Sirje Mäearu. Eesti Terminoloogia Ühing, Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2004, 207 lk.

Хилле Паюпуу. Как освоиться в чужой культуре. Таллинн: Целевое учреждение эстонского языка, 2004, 154 lk.

Keelenõuanne soovitab 3. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004, 200 lk.

Toimiv keel II. Töid rakenduslingvistika alalt. Eesti Keele Instituut, Tallinna Pedagoogikaülikool. Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 3.  Toimetanud Jane Lepasaar, Maria-Maren Sepper, koostaja Helle Metslang. Tallinn: TPÜ Kirjastus, 2004, 388 lk.

Karl Feyerabend. Kosmopoliitilised rännakud. Kiri Eestimaalt 1797. Tõlge ja järelsõna Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004, 93 lk.

Friedrich Reinhold Kreutzwald. Hommiku- ja õhtuohvrid. Rahunurme lilled pääva töö ja palavuse jahutuseks. Algse pealkirjaga varustatult uuesti välja andnud Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004, 311 lk.

Uku Masing. Keelest ja meelest. Taevapõdra rahvaste meelest ehk boreaalsest hoiakust. Toimetanud Urmas Sutrop. Tartu: Ilmamaa, 2004, 373 lk.

Ene Vainik. Lexical Knowledge of Emotions: The Structure, Variability and Semantics of the Estonian Emotion Vocabulary. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004, 166 lk.

Silvi Vare. Eesti keel vene koolis. Haridus- ja Teadusministeerium. Eesti keelenõukogu. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004,127 lk.