Konsultatsioonid ja nõustamine

Tiiu Erelt

Keelenõuanne kuni 1,5 päeva nädalas.

TÜs kahe magistriõppe, seitsme bakalaureusetöö ja ühe seminaritöö juhendamine.

Anu Haak

Murdekogude kasutajate nõustamine (u 10 t).

Kihnu kogude tutvustamine Kihnu keele õpiku ja kodulooraamatu koostajaile (4 t).

Evi Juhkam

Üliõpilaste nõustamine eestirootsi keelesituatsiooni ja kohanimede teemal ja laulutekstide tähenduse selgitamine (u 2 t).

Marja Kallasmaa

Konsultatsioonid Maeve Leivole KNABi asjus, 40 tundi), kohanimekartoteegi kasutajate jooksev konsulteerimine ca 60 t. Ped.Ü üliõpilaste ja nende juhendajate nõustamine nimealaste seminaritööde puhul (6 korda).

Tiiu Lagle

Murdekogujate nõustamine (u 8 t).

Keelenõu (u 25 t).

Tiina Leemets

Keelenõuanne 1,5 p nädalas, mh toimetatud A. Rüütli kõne 8 lk ning „Ühiskondliku leppe haridusfoorum “Põhihariduseta noor”“ 7 lk.

Maimu Liiv

Murdekogujate nõustamine (u 8 t).

Keelenõu (25 t).

Nelli Melts

Murdekogujate nõustamine (u 8 t).

Keelenõu (u 25 t).

Suuline ja kirjalik eksprertiis (u 30 t).

Argo Mund

Nõustanud EKI keelenõuandesse helistanuid (10 päeva).

Vastanud keelenõumeilidele (üle 330 pöördumise).

Sirje Mäearu

Keelenõuanne 1,5 päeva nädalas, sh nõuanded Marika Kullamaale (Tartu Ülikool), Valve Raudnaskile („Elukiri“), Marvi Järvele (CEC).

Tartu Maakohtus eksperdina 07.11.2004.

Haridus- ja Teadusministeeriumile kahe raamatu (sh Ilmar Tomuski keelepoliitika raamatu) keelekorrektuur.

Vilja Oja

Euroopa keelte atlase (ALE) koostajate soovil olen saatnud neile selgitusi läänemeresoome sõnade etümoloogiate, sõnamoodustuse motiivide, morfoloogiliste ja foneetiliste varieerumiste, esemete konstruktsiooni, etnograafilise tagapõhja jms kohta (u 40 tundi.).

Nõustamine eesti murrete osas (u 8 tundi.)

Peeter Päll

Keelenõuanne (telefonitsi, iga nädal üks päev)

Keelenõukirjadele vastamine (sh e-posti teel), keeleekspertiisid.

Isikunimeseaduse eelnõu aruteludes osalemine (sh Riigikogu õiguskomisjonis)

Konsultatsioonid Eesti Entsüklopeediakirjastusele kohanimede õigekirjutuse teemal (u 16 t).

Maire Raadik

Antud keelenõu keskmiselt 1,5 päeva nädalas.

Kultuuri- ja Haridusministeeriumi tellimusel keeleliselt toimetatud loomeliitude ja loovisikute seaduse eelnõu (10 lk, koos Tiiu Ereltiga).

Valitsuse kommunikatsioonibüroo tellimusel keeleliselt toimetatud Vabariigi Valitsuse strateegiadokumendi „Eesti edu 2014” projekti (19 lk).

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel keeleliselt toimetatud „Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi 2005–2010” projekti (10 lk).

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel keeleliselt toimetatud  „Eesti keele arendamise strateegia” projekti (ca 3 ülelugemist ja vastamine ministeeriumidelt arutelu käigus laekunud keelelistele märkustele).

Termininõuanne Eesti Pangale 2 mõiste asjus (inglise supervision, oversight).

Urmas Sutrop

Mitmesugused ja palju.

Ene Vainik

Juhendanud kahe tudengi bakalauerusetööd (Irita Raisma, Anneli Velt).

Jüri Viikberg

Peamiselt telefonipäringud (nt EKI kohta, murdesõnade tähenduse või sõnade päritolu kohta), keskmiselt 2-3 tk kuus.

MRD ja EKI tutvustamine TPÜ üliõpilastele 17. V, 13. XI ja 14. XI.

Ülle Viks

Konsulteerinud EKI sõnaraamatute (sõnamoodustussõnaraamat, EVS, EKSS jt) koostajaid/toimetajaid: eesti grammatika (8 tundi) ja struktuurimärgenduse probleemid (5 tundi).

Eesti-prantsuse sõnaraamatu koostajaid: struktuuri- ja grammatikaprobleemid (u 7 tundi).

Keelevara arendajaid: EKI sõnastike struktuur, küljenduspõhimõtted ja veebiesitus (u 8 tundi).

Testinud ja kommenteerinud EKI sõnastike esitust Keelevara portaalis (u 4 nädalat).