Kaitstud väitekirjad

Mari-Liis Kalvik

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 15.06.2004 "Kvantiteedisuhted rannikumurdes". Juhendajad prof Karl Pajusalu, dr Pire Teras.

Külli Kuusk

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 08.12.2004 „Eesti Piibli õnnis-tuletiste suhe lähteterminitega (barak, eulogeia)“. Juhendajad dr Kristiina Ross, dr Siret Rutiku.

Ene Vainik

Kaitstud doktoriväitekiri Tartu Ülikoolis 31.08.2004 “Lexical Knowledge of Emotions: The Structure, Variability and Semantics of the Estonian Emotion Vocabulary”. Juhendaja dr Urmas Sutrop.