Eesti Keele Instituudi struktuur ja uurimisteemad

Eesti Keele Instituudis on kolm sektorit:

Aastaaruanne 2004

Kaitstud väitekirjad

Magistrandid ja doktorandid

Auhinnad ja autasud

Osalemine komisjonides ja nõukogudes

Osalemine teadusüritustel

Loengutegevus

Üksikloengud

Loengukursused

Konsultatsioonid ja nõustamine

Teadustööde juhendamine

Teadustööde oponeerimine

Ekspeditsioonid ja õppereisid

Publikatsioonid

Monograafiad

Teadusartiklid indekseeritavates ja eelretsenseeritavates väljaannetes

Muud teadusartiklid

Õppematerjalid

Sõnaraamatutöö

Sektorid

Eesti kirjakeele grammatika sektor

Eesti kirjakeele sõnavara sektor

Eesti murrete ja lähisugukeelte sektor