Auhinnad ja autasud

Mari-Liis Kalvik

II preemia humanitaarteadustes üliõpilaste riiklikul teadustööde konkursil (magistritöö eest).

Sirje Mäearu

Justiitsministri Ken-Marti Vaheri tänukiri aktiivse kaastöö eest ajakirjale „Õiguskeel“

Lembit Vaba

Ajakirja "Keel ja Kirjandus" aastaauhind 2003.

Jüri Viikberg

Haridus- ja teadusministeeriumi tänukiri osalemise eest eesti keele arendamise strateegia väljatöötamisel.