Üksikloengud

Tiiu Erelt

“Suure ja väikese algustähe kasutamine” Tartu linna ja maakonna emakeeleõpetajatele, 04.03.2003 Tartus.

Külli Kuusk

"Õnnis-tüvelised sõnad teatud heebrea ja kreeka tüvede vastetena", Tartu Ülikool, 10.09.2003.

Inge Käsi

“Hella Keema elust ja tööst”, Kaika Suveülikool Urvastes 8.08.2003.

Margit Langemets

Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetool, eesti filoloogia kõrgema astme üliõpilastele, 3 loeng-praktikumi (kahele eri rühmale) kursuse “Arvutite kasutamine keeleteaduses” raames (märts-aprill 2003): 1) “Sõnaraamat arvutis”, 2) “Eesti sõnastikud Internetis”, 3) “Muu maailma sõnakogud Internetis”.(12 tundi)

Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele õppetool, kursuse "Sissejuhatus erialasse" raames: "Ülevaade arvutilingvistikast ja keeletehnoloogiast" (25.09.2003). (2 tundi)

Tiina Leemets

Õigekeelsusloengud:

27.02. ja 19.05. riigikogu kantselei töötajatele (4 tundi);

16.04. justiitsministeeriumi juures tegutsevale keeletoimetajate kvalifikatsioonikomisjonile (2 tundi võõrmõjudest eesti keeles);

17.04. presidendi kantselei töötajatele (2 tundi);

22.05 ja 29.05. justiitsministeeriumi töötajatele (4 tundi).

Sirje Mäearu

„Korrektne emakeel” Presidendi Kantselei, 15.04.2003 (3 tundi)

„Korrektne emakeel” Riigikogu Kantselei, 19.05.2003 (4 tundi)

„Korrektne emakeel” Justiitsministeerium, 22.05.2003, 29.05.2003 (4 tundi)

„Oskuskeelekorraldusest” Eesti Laborimeditsiini Ühing, 10.12.2003 (1 tund)

Argo Mund

“Kus sõnu, seal mõnu. Eesti kirjakeele sõnavara rikastamise viisidest”, Tallinna Pelgulinna Gümnaasium, 12.03.2003; Rakvere Gümnaasium (9.–10. klass), 14.03.2003; Rakvere Gümnaasium (11.–12. klass), 14.03.2003.

“Korrektne emakeel”, Tartu Ülikooli personaliosakond, 09. ja 11.12.2003 (4 õppetundi).

Eesti Raadio saade “Keelekõrv”, 18.10.2003.

Piret Norvik

Käsmu meremeestest (Pootsman Bernhard Seeblum keelejuhina), Käsmu esmamainimise 550.aastapäevale pühendatud külakonverentsil "Küll meri mihe tegeb" Käsmus, 5.07.2003.

Hille Pajupuu

“Kultuuriruum ja suhtlemine”, seminar "Inimeselt inimesele" ADDENDA koolitus + konsultatsioonid 22.09.2003.

“Eestlased ja soomlased – sarnased ja erinevad”, Fenno-Ugria Hõimuklubi, 04.12.2003.

“Kuidas hinnata hindajaid”, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 13.12.2003.

Peeter Päll

"Aadressinimede keelelised nõuded", Kohanimepäev Tartus Lõuna-Eesti omavalitsusametnikele, 21.10.2003.

Keelehooldest. Tallinna vene koolide eesti keele õpetajatele, 03.11.2003 (koos Maire Raadikuga).

Uue kohanimeseaduse eelnõust Eesti Raadio "Keelekõrva" saates 15.11.2003.

Maire Raadik

Keelehooldest. Eesti keele õpetajatele Tallinna vene koolides, 03.11.2003 (koos Peeter Pälliga).

Urmas Sutrop

„Kuidas lugeda nime Ykescola ~ Ykescole?“, EKI, 19.03.2003.

„Keel ja loodus“, loodushuviliste lasteaiaõpetajate ainesektsiooni konverents „Laps ja loodus“ Kunda Lammasmäel, 07.05.2003.

„Jakob von Uexkülli ‘Umwelti’ mõistest“ seminarisarjas „Elu_s_ilmad“, Jakob von Uexkülli keskus, Tartu, 16.11.2003.

„How we support Estonian literature?“, Kunsti- ja kultuuriministrite konverents „Creative Europe. Challenges of Enlargement“, Linz, Austria, 21.11-23.11.2003.

Lembit Vaba

Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry sügisseminar EU-jäsenyyden vaikutus viron kielen ja kulttuurin kehitysnäkymiin 11.10.2003 Hämeenlinnas ”Viron kielen ja kulttuurin kehitys ja tulevaisuuden näkymät EU-jäsenyydessä”.

Ene Vainik

“Teed otsimas …. emotsioonimõistete metsas.”, Tartu Ülikool, 23. 05.2003.

Eesti keele emotsioonisõnavarast, Tartu Ülikool, 19.09. 2003.

Jüri Viikberg

"Väliseestlased ja eesti keel". Moskva eestlaste keelepäeva ettekanne Moskvas Eesti Vabariigi suursaatkonnas 12.04.2003.

"Üks või mitu eesti keelt". Londoni eestlaste keelepäeva ettekanne Londoni Eesti Majas 24.05.2003.

"Keelematerjali kogumine: koguja, keelejuht, vahendid, meetodid" Tallinnas TPÜ välimeetodite sügiskoolis 29.10.2003.