Välis- ja ühisprojektid

Soome-eesti sõnaraamat (1998–2002). Projekt lõppes 2003 märtsis.

Partneriteks Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (KKTK, Helsinki) ja Eesti Keele Instituut (EKI, Tallinn). “Soome-eesti suursõnaraamat” ilmus 2003. a aprillis ja seda esitleti mõlemal maal: Tallinnas, Soome Suursaatkonnas (29.03.2003) ja Helsingis, Eesti Suursaatkonnas (03.04.2003).

Eesti-läti sõnaraamat (2001–). Projekt on soikunud Läti poole probleemide tõttu. 10.12.2003 toimunud EKI ja Läti Ülikooli esindajate nõupidamisel arutati asjade seisu ja edasist käiku.

eVikings II “Establishment of the Virtual Center of Excellence for IST RTD in Estonia” (nov 2002 – aprill 2005) – EL koostööprojekt Eesti IT teaduse ja ettevõtluse omavaheliseks lähendamiseks (mobiil-, keele- ja turvatehnoloogia vallas). Koordinaator: TTÜ Küberneetika Instituut; partnerid TTÜ, TTÜ Küberneetika Instituut, TÜ, Archimedes, Eesti Infotehnoloogia sihtasutus, Ericsson Eesti, EPFL-LGPP (Šveits), Helsinki tehnoloogiaülikool (Soome), Cybernetica, EMT, PRAXIS, Artec Design, Linköpingi ülikool (Rootsi), Fraunhoferi instituut (Saksamaa), Ilmenau tehnikaülikool (Saksamaa), Tartu teaduspark.

Euroopa keelte atlas Atlas Linguarum Europae (ALE). Atlases esitatakse paralleelselt kõigi Euroopas kõneldavate keelte murdematerjal ühtekokku 2631 kaardistuspunktist. Kaartide juurde kuuluvad teaduslikud kommentaarid. Aastatel 1976–2000 on ilmunud ALE sissejuhatav osa ja 5 kaardimappi koos kommentaaride köidetega. UNESCO patronaaži all teostatavas projektis osalevad 51 Euroopa riigi keeleteadlased. ALE sekretariaat töötab Saksamaal Bambergi ülikoolis. ALE toimetuskolleegium koguneb korra aastas analüüsimaks vahepeal koostatud kaarte ja kommentaare, arutamaks kaardistatavast materjalist tulenevaid küsimusi ning koordineerimaks edasist tööd. Eesti lingvistidest kuuluvad toimetuskolleegiumi Helmi Neetar ja Vilja Oja.

Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE). Läänemeresoome keelte atlase koostamine-toimetamine ühistöös Soome ja Karjala keeleteadlastega. Peatoimetaja on prof. Tuomo Tuomi (Helsinki). Partnerid: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Helsinki), Vene TA Karjala teaduskeskuse Keele, kirjanduse ja ajaloo instituut (Petroskoi), Eesti Keele Instituut (Tallinn).

Common roots of Latvian and Estonian literary Languages, partneriteks EKI ja Läti Ülikool.

"Eesti murrete elektrooniline andmebaas II" (1999–2003), ETF-i grant nr 4192. Partnerid: EKI ja TÜ, grandihoidja ning töö Tallinna-poolne koordinaator Jüri Viikberg.

KeeleWeb – Internetiportaal. Partnerid: Jaak Vilo (Tartu), Eesti Keele Instituut (Tallinn), Eesti Keele Sihtasutus (Tallinn), OÜ Filosoft (Tartu).

Onomastica Uralica (2001–2004), partnerid: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Soome, Helsinki), Debreceni ülikool (Ungari).

Eesti keele strateegia väljatöötamine. Partnerid: Haridus- ja teadusministeerium, Tartu Ülikool, Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Keele Instituut.