Teadustööde oponeerimine

Tiina Leemets

Oponeerinud Merike Mägedi magistritööd “Sõnavara võõrus. Võõrsõnad eesti tekstis” (TPÜ, 2003).

Merike Mägedi

Oponeerinud Heidi Meieri magistritööd „Essee asend allkeelte tekstitüübivõrdluses“ (TPÜ, 2003).

Vilja Oja

Oponeerinud Larissa Degeli magistritööd "Eestlaste ja venelaste värvimaailmast" (TÜ, 25.06.2003).

Kristiina Ross

Oponeerinud Ott Ojaperve magistritööd “Psalmide tõlkimisest eesti keelde” (TÜ usuteaduskond, 25.08.2003).

Sven-Erik Soosaar

Oponeerinud Elena Gordejeva magistritööd „Kontrastive Analyse der Verbalrektion im Marischen und im Deutschen“ (TÜ, 2003).

Silvi Vare

Oponeerinud Hiie Asseri doktoritööd „Varajane osaline ja täielik keeleimmersioon eesti muukeelse hariduse mudelitena”(TÜ, 2003).

Jüri Viikberg

Oponeerinud Aivar Jürgensoni doktoritööd ”Siberi eestlaste territoriaalsus ja identiteet” (TÜ, 09.01.2003).

Oponeerinud Pire Terase doktoritööd ”Lõunaeesti vokaalisüsteem: Võru pikkade vokaalide kvaliteedi muutumine” (TÜ 10.06.2003).

Oponeerinud Taimi Murumaa magistritööd ”Hargla noomeni muutmine” (TPÜ, 21.11.2003).