Õppematerjalid

Helle Metslang, Ingrid Krall, Renate Pajusalu, Kristi Saarso, Elle Sõrmus, Silvi Vare. Keelehärm. Eesti keele probleemseid piirkondi. Tallinn: TPÜ Kirjastus, 2003. 179 lk.

Jüri Viikberg Eesti murdeplaat. CD-ROM. 2. väljaanne. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. ISBN 9985-79-020-0.

Jüri Viikberg Eesti murded – miks mitte rahvuslik uhkus? – Emakeel ja kodumurre. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi aastaraamat 3. Koostaja ja toimetaja Jaan Õispuu. Tallinn, 2003, lk 61–70.