Monograafiad

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. VI köide 3. vihik (tundma – unelus). Toim Mai Tiits, Tiia Valdre & Leidi Veskis. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 191 lk.

Eesti-vene sõnaraamat III (M–P). Vastutavad toimetajad: Anne Romet ja Nelli Melts. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 1290 lk.

Eesti-soome suursõnaraamat / Suomi–viro suursanakirja I–II. Toim Valdek Pall. Eesti Keele Instituut, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus; Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 1290 lk + 1300 lk.

Eesti murrete sõnaraamat. III köide 14. vihik (koorbiits-kreen). Toim Anu Haak & Helmi Neetar. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 203 lk.

Esimene Moosese raamat. Iiobi raamat. Tõlkinud 1687–1690 Andreas ja Adrian Virginius. – Koostanud ja saatesõna kirjutanud Kristiina Ross. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 448 lk.

Lembitu. Kreutzwaldi usulis-filosoofiline maailmavaade. Friedrich Reinhold Kreutzwald 200. Koostanud Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003.

Uue ajastu misjonilingvist Eduard Ahrens 200. – Koostanud, toimetanud, saatesõna kirjutanud ja osaliselt tõlkinud Kristiina Ross. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 525 lk.

Testiterminite seletussõnastik (eesti keel). Koostanud Tiiu Erelt, Kristi Mere, Hele Pärn, Leeni Simm, Ülle Türk. Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni Socrates Lingua Action D projekt number 87 663-CP-1-2000-1-UK-Lingua-LD. Tallinn-Tartu: Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalitus, 2003. 85 lk.

Mati Erelt, Tiiu Erelt, Enn Veldi. Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik. Tartu Ülikool, Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 216 lk.

Tiiu Erelt & Arvi Tavast. Eesti oskuskeele korralduse seisund. Eesti keelenõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 128 lk.

Marja Kallasmaa. Läänemurde loodus- ja viljelusnimed. Toim Eevi Ross. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003, 196 lk.

Karl Pajusalu, Tiit Hennoste, Ellen Niit, Peeter Päll & Jüri Viikberg. Eesti murded ja kohanimed. Toim Tiit Hennoste. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002 (de facto 2003). 320 lk.

Eve Alender, Kairit Henno, Annika Hussar, Peeter Päll, Evar Saar. Nimekorralduse analüüs. Eesti keelenõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 118 lk.

Urmas Sutrop (ed.). Special issue “Science policy (in Estonia)”. – Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences 7/1. Tallinn 2003.

Vahur Laiapea, Merilin Miljan, Urmas Sutrop, Regina Toom. Eesti viipekeel. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 60 lk.