Konsultatsioonid ja nõustamine

Tiiu Erelt

Keelenõuanne kuni 1,5 päeva nädalas.

TÜs Kadri Jõksi bakalaureusetöö “Vallalehtede õigekeelsus” ja Kairi Kärbla ning Riina Reinsalu seminaritöö juhendamine. Argo Mundi magistriõppe juhendamine.

Evi Juhkam

Nõustatud Elve Russaku magistritööd "Tallinna kaupmeeste riietus 18. saj I poolel" keele osas.

Marja Kallasmaa

Kohanimekartoteekide kasutajate nõustamine (ca 8 tundi).

Tiiu Lagle

Keelenõu 8 tundi.

Tiina Leemets

Keelenõuanne 1,5 päeva nädalas.

Sirje Mäearu

Keelenõuanne 1,5 päeva nädalas, sh kirjalikud nõuanded Ilme Tupitsale (Jõgeva Sordiaretuse Instituut, u 2 tundi); Keeleekspertiis Kaitsepolitseiametile.

Nelli Melts

Keelenõu – 50 tundi

Argo Mund

EKI keelenõusse helistanute nõustamine (asendajana 7 päeval).

Piret Norvik

28.07.2003 tutvustatud murdekogusid, sektori tööd ja väljaandeid Maie Kiivele (Minnesota, 3 tundi).

Antud konsultatsiooni Urmas Kallale – Tartu murde ja selle murde kogude kohta murdearhiivis (2 tundi).

23.10.2003 Odette Kirsile – Rakvere kohanimede ja nimede kohta (30 min).

Peeter Päll

Keelenõuanne (telefonitsi, iga nädal üks päev)

Keelenõukirjadele vastamine (sh e-posti teel)

Isikunimeseaduse eelnõu ettevalmistamises osalemine (12 tundi)

Konsultatsioonid Eesti Entsüklopeediakirjastusele ja AS Regiole kohanimede õigekirjutuse teemal.

Ekspertiis Kaitsepolitseiametile Interneti-kommentaaride teemal.

Maire Raadik

Antud keelenõu keskmiselt 1,5 päeva nädalas.

Keelenõuanne Ahto Palm-Leisile Eesti Demokraatliku Algatuse tekstide asjus (12 tundi).

Termininõuanne OÜ-le Thermisol (ehitus- ja kitsamalt soojustusterminoloogia, 8 tundi).

Silvi Vare

Konsultatsioonid eesti keele sõnamoodustusest TPÜ üliõpilastele (10 tundi).

Jüri Viikberg

Peamiselt telefonipäringud (nt EKI kohta, murdesõnade tähenduse või sõnade päritolu kohta), keskmiselt 2-3 tk kuus.

TPÜ üliõpilastele MRD ja EKI tutvustamine 30.05.2003, 21.10.2003, 05.12.2003.

Ülle Viks

EKI sõnaraamatute (sõnamoodustussõnaraamat, EKSS jt) koostajad/toimetajad: eesti grammatika (8 tundi) ja struktuurimärgenduse probleemid (10 tundi).

Anne Tamm (eesti-hollandi sõnaraamatu töörühma juht, Ungari): eesti grammatika esitamise probleemid (3 tundi).

KeeleWebi arendajad: ÕS'1999 ja Vene-eesti sõnaraamatu struktuuri ja veebiesituse probleemid (12 tundi).