Kaitstud väitekirjad

Merike Mägedi

Kaitstud väitekiri Tallinna Pedagoogikaülikoolis 15.05.2003 „Sõnavara võõrus. Võõrsõnad eesti tekstis“. Juhendaja dr Krista Kerge.

Piret Voll

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 11.03.2003 “Tähenduse konnotatiivne aspekt ja selle kajastamine ükskeelses sõnaraamatus”. Juhendajad dr Enn Veldi ja mag Margit Langemets.