Auhinnad ja autasud

Meelis Mihkla

Eesti Vabariigi teaduspreemia 2003 tehnikateaduste alal – M. Mihkla, A. Eek, E. Meister, H.-J. Kaalep „Eesti keele tekst-kõne süntees“.

Kristiina Ross

Valgetähe IV klassi orden.

Silvi Vare

Tallinna Pedagoogikaülikooli „Aukiri üliõpilaste teadustööde eduka juhendamise eest“.