Üksikloengud

Tiiu Erelt

"Terminite motiveeritus ja arbitraarsus", Eesti Terminoloogia Ühingu ja Tallinna Pedagoogikaülikooli tõlkekoolituskeskuse terminoloogia suvekool Kütiorus 24.8.2002.

Eesti Raadio "Keelekõrva" saade 25.2.2002 (20 min).

Eesti Raadio "Keelekõrva" saade 30.11.2002 (20 min).

Evi Juhkam

"Hiiumaa rootslastest" Eestirootslaste Kultuuri Seltsi koosolekul Tallinnas 13.01.2002.

"Rootsi mõjudest eesti murdekeeles", Emakeele Seltsi koosolekul Tallinnas 19.03.2002.

"Rootsi sõna- ja tõlkelaenudest eesti keeles", Eesti Raadio, 25.03.2002.

Marja Kallasmaa

"Rapla ja Rapla ümbruse kohanimedest", Rapla Vesiroosi gümnaasium (Rapla maakonna õpetajatele) 1. 04. 2002.

Margit Langemets

Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetool, eesti filoloogia kõrgema astme üliõpilastele, 3 loeng-praktikumi (kahele eri rühmale) kursuse "Arvutite kasutamine keeleteaduses" raames (märts-aprill 2002): 1) "Sõnaraamat arvutis", 2) "Eesti sõnastikud Internetis", 3) "Muu maailma sõnakogud Internetis".

Tiina Leemets

Inglise laenude teemal:

SDI Eesti tõlkijate koolituspäeval 08.03.2002;

Eesti Raadio saates “Keelekõrv” aprill 2002;

Peterburi keelepäeval 13.04.2002;

Lundi keelepäeval 16.11.2002;

Stockholmi keelepäeval 17.11.2002.

"Numbrite ja lühendite ortograafia" Eesti Haldusjuhtimise Instituudis 15.10.2002.

Nelli Melts

Esinemised EVS-teemadel. Eesti Raadio IV, mai 2002,

oktoober 2002, november 2002.

"Euroopa keeled", Lasnamäe Gümnaasium, 26.09.2002.

"EVS-i koostamise ja kasutamise alused", Ahtme Gümnaasium, 30.11.2002.

Helle Metslang

"Viron syntaksin uusista tutkimuksista", Helsingi ülikool, märts 2002.

Meelis Mihkla

"Eestikeelsus infoühiskonnas", Tallinn, Ajakirjanike Liit, 19.02.2002.

"Eesti keele tekst-kõne süntees", Tartu Ülikool, 13.12.2002.

Sirje Mäearu

"Keelenõuandest" õpetajate täienduskursusel Tallinna Pedagoogikaülikoolis 15.02.2002 (1 tund).

"Kirjuta õigesti" Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo töötajatele Tallinna Pedagoogikaülikooli täienduskursusel 08.10.2002 ja 17.10.2002 (8 tundi).

"Korrektne emakeel" sekretäridele Eesti Haldusjuhtimise Instituudi täienduskursusel 15.10.2002 (4 tundi).

"Korralik emakeel" Põhja-Tallinna Regionaalhaigla sekretäridele 09.12.2002 ja 16.12.2002 (8 tundi).

Piret Norvik

Ungari nädal Eesti koolides (11.-15.märts): loeng "Ungari ja ungarlased" 11.03.2002 Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool, I-IX klassi õpilastele.

2 ühetunnilist loengut erinevatele klassikomplektidele (VII-IX klassi õpilased) "Ungari ja ungarlased", Kuressaare Vanalinna Kool, 14.03.2002.

"Evi Juhkam murdekoguja ja -uurijana", Emakeele Seltsi koosolek, 19. 03.2002.

"Tartu murdest. Tähelepanekuid Passide keeletarvitusest ja tavadest", suguvõsa kokkutulekul Võrtsjärve ääres Järve külas koos P. Norviku lindistatud keelenäidetega CD-plaadilt 17.08.2002.

2 ühetunnilist loengut põhikooliastmele ja gümnaasiumi klassidele "Ungari ja ungarlased" hõimupäevade üritustel Paide Gümnaasiumis 17.10.2002.

Hille Pajupuu

"Kultuurid kohtuvad koolis", õpetajate kultuurikoolitus Tallinna Pedagoogikaülikoolis, 20.05.2002.

"Eesti vestluskäitumise jooni", eesti keele tasemeeksamite hindajate koolitus Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses, 23.11.2002.

Peeter Päll

"Legal status of names", "Script transformation systems", Enschede (Holland), ÜRO ja UNGEGNi hollandi- ja saksakeelse jaotise korraldatud toponüümikakursus (arengumaade kohanimekorraldajatele) 12.–18.08.2002.

"Vanematest dokumentidest pärit isikunimede kirjutamine", Eesti Genealoogia Seltsi koosolek, 09.02.2002.

Uue isikunimeseaduse eelnõust Eesti Raadio "Keelekõrva" saates 27.04.2002.

Maire Raadik

"Ajalehe Äripäev keelest" (Äripäeva kirjastuse keeletoimetajatele), 18.02.2002.

"Pangandus ja eesti keel", Emakeele Selts, 18.04.2002.

"Panganduse sõnavarast", Eesti Raadio saade "Keelekõrv", juuni 2002.

"Oskustekstist lause tasandil", Eesti Terminoloogia Ühingu ja Tallinna Pedagoogikaülikooli tõlkekoolituskeskuse suvekool Kütiorus (tõlkijatele ja toimetajatele), 23.–25.08.2002.

Urmas Sutrop

"Sõnavara struktuurist. Teooria ja meetod", Helsinki ülikool, 17.04.2002.

"Keel kui muuseum", Eesti Rahvamuuseumi sõprade selts, Tartu, 20.04.2002.

"Värvisõnavara areng uurali keeltes", EKI, 08.05.2002.

"I- ja E-semantika", kognitiivse lingvistika seminar Tartus 15.11.2002.

"I- ja E-sematika: värvinimed", kognitiivse lingvistika seminar Tartus 22.11.2002.

Jüri Viikberg

"Keelel on mitu nägu", Rapla Vesiroosi Gümnaasium, emakeelepäev, 14.03.2002.

Urmas Sutrop & Jüri Viikberg "Eesti keele kogud kui rahvuslik rikkus", ettekanne Teaduste Akadeemia seminaril "Humanitaarsed teaduskogud" 10.05.2002.

"Eesti murdemaastikust ja võru keelest", ettekanne Rootsi eestlaste eesti keele päeval Lundis ja Stockholmis 16.11 ja 17. 11.2002.