Välis- ja ühisprojektid

Soome-eesti suursõnaraamat (1998–2002). Partnerid: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (KKTK, Helsinki) ja Eesti Keele Instituut (EKI, Tallinn). “Soome-eesti suursõnaraamat” I–II ilmub aastal 2003.

Euroopa keelte atlas Atlas Linguarum Europae (ALE). Atlases esitatakse paralleelselt kõigi Euroopas kõneldavate keelte murdematerjal ühtekokku 2631 kaardistuspunktist. Kaartide juurde kuuluvad teaduslikud kommentaarid. Aastatel 1976–2000 on ilmunud ALE sissejuhatav osa ja 5 kaardimappi koos kommentaaride köidetega. UNESCO patronaaži all teostatavas projektis osalevad 51 Euroopa riigi keeleteadlased. ALE sekretariaat töötab Saksamaal Bambergi ülikoolis. ALE toimetuskolleegium koguneb korra aastas analüüsimaks vahepeal koostatud kaarte ja kommentaare, arutamaks kaardistatavast materjalist tulenevaid küsimusi ning koordineerimaks edasist tööd. Eesti lingvistidest kuuluvad toimetuskolleegiumi Helmi Neetar ja Vilja Oja.

Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE). Läänemeresoome keelte atlase koostamine-toimetamine ühistöös Soome ja Karjala keeleteadlastega. Peatoimetaja on prof. Tuomo Tuomi (Helsinki). Partnerid: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Helsinki), Vene TA Karjala teaduskeskuse Keele, kirjanduse ja ajaloo instituut (Petroskoi), Eesti Keele Instituut (Tallinn).

Onomastica Uralica (2001–2004), partnerid: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Soome, Helsinki), Debreceni ülikool (Ungari).

Eesti keele tekst-kõne süntesaator pimedatele (2002), Phare Access programmi raames. Partnerid: Põhja-Eesti Pimedate Ühing (Tallinn), Soome Nägemispuudega Inimeste Föderatsioon (Helsingi), Küberneetika Instituut (Tallinn), Eesti Keele Instituut (Tallinn), Tartu Emajõe Kool (Tartu), Eest Pimedate Liit (Tallinn), OÜ Filosoft (Tartu).

eVikings II “Establishment of the Virtual Center of Excellence for IST RTD in Estonia”. Partnerid: TTÜ, TTÜ Küberneetika Instituut, TÜ, Archimedes, Eesti Infotehnoloogia sihtasutus, Ericsson Eesti, EPFL-LGPP (Šveits), Helsinki tehnoloogiaülikool (Soome), Cybernetica, EMT, PRAXIS, Artec Design, Linköpingi ülikool (Rootsi), Fraunhoferi instituut (Saksamaa), Ilmenau tehnikaülikool (Saksamaa), Tartu teaduspark.

"Eesti murrete elektrooniline andmebaas II" (1999–2003),  ETF-i grant nr 4192. Partnerid: EKI ja TÜ, grandihoidja ning töö Tallinna-poolne koordinaator Jüri Viikberg.

Eesti-läti sõnaraamat (2001-2004). Partnerid: EKI ja Läti Ülikool.

KeeleWeb – Internetiportaal. Partnerid: Jaak Vilo, EKI, EKSA, OÜ Filosoft.