Kaitstud väitekirjad

Jelena Kallas

Kaitstud magistritöö Tallinna Pedagoogikaülikoolis 14.11.2002 "Autentne tekst eesti keele kui teise keele õpetamisel vene õppekeelega kooli vanemas astmes". Juhendaja dr Mart Rannut.

Tiina Leemets

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 07.02.2002 "Inglise laenud ja mõjutused 20. sajandi lõpu eesti keele sõnavaras". Juhendaja dots Enn Veldi.

Sirje Mäearu

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 07.02.2002 "Eesnimed apellatiivsete keelenditena". Juhendaja dr Urmas Sutrop.

Maire Raadik

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 07.02.2002 "Eesti panganduse oskuskeele areng 1990. aastatel". Juhendaja Villu Zirnask.

Heete Sahkai

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 27.06.2002 "Demonstrative doubling in spoken Estonian in a cross-linguistic perspective". Juhendaja dr Helle Metslang.