Õppematerjalid

Pilvi Alp, Pille Reins & Hille Pajupuu. Eesti keele algtaseme test. Käsiraamat. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2002. 48 lk.

Pille Reins, Hille Pajupuu & Krista Kerge. Eesti keele kesktaseme test. Käsiraamat. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2002. 48 lk.

Hille Pajupuu, Pille Reins & Krista Kerge. Eesti keele kõrgtaseme test. Käsiraamat. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2002. 44 lk.

Vega Jürgens, Ada Lumiste & Hille Pajupuu. Põhikooli eesti keele lõpueksam (vene õppekeelega koolides). Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2002.

Hille Pajupuu, Pille Reins & Toomas H. Liiv. Eesti keele harjutustest. Kõrgtase. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 40 lk.

Peeter Päll. Romanization systems. — Topical Exhibition. Eighth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. Berlin, Germany, 27 August to 5 September 2002. (C) Dutch- and German-speaking Division, Federal Agency for Cartography and Geodesy. Frankfurt am Main, 11/2002. 4 pp. (CD-ROM.)

Peeter Päll. Legal status of names. — DGSD-UNGEGN training course in toponymy, Enschede/Frankfurt am Main, August 10-24, 2002. Lecture notes vol. 1. Prepared by Helen Kerfoot, Richard Knippers, Ferjan Ormeling, Peeter Päll, Tjeerd Tichelaar and edited by Ferjan Ormeling, convenor of the UNGEGN Working Group on Training Courses in Toponymy. Utrecht University, July 2002, lk 75–79.

Peeter Päll. Script transformation systems. — DGSD-UNGEGN training course in toponymy, Enschede/Frankfurt am Main, August 10-24, 2002. Lecture notes vol. 1. Prepared by Helen Kerfoot, Richard Knippers, Ferjan Ormeling, Peeter Päll, Tjeerd Tichelaar and edited by Ferjan Ormeling, convenor of the UNGEGN Working Group on Training Courses in Toponymy. Utrecht University, July 2002, lk 112–117.

Jüri Viikberg. Eesti murdeplaat. CD-ROM. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Tiigrihüppe Sihtasutus, 2002. ISBN 9985-78-666-1. (Sihtotstarbeline. Kogu tiraaž läks tasuta koolidele.)