Teadustööde oponeerimine

Peeter Päll

Oponeerinud Natalja Gordejeva magistritööd "Kohakäänded eesti ja udmurdi keeles" (TÜ, jaanuar 2002).

Kristiina Ross

Oponeerinud Mart Jaansoni magistritööd "Helijärjestus ja helikoostis Igor Stravinski vaimulikus ballaadis "Aagraham ja Iisak"" (Muusikaakadeemia, 03.06.2002)

Ülle Viks

Oponeerinud Tanel Alumäe magistritööd (koos M. Mihkla, T. Puolakaineni ja I. Heinaga) "Eestikeelse kõne tuvastus: prototüübi loomine" (TTÜ informaatikateaduskond).