Monograafiad

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. VI köide. 2. vihik (tinakatk–tundlus). Toim. Rudolf Karelson, Leidi Veskis ja Mai Tiits. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 191 lk.

Eesti murrete sõnaraamat III köide 12. vihik (kirikline – kohaline). Toim Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Kendla, Varje Lonn, Piret Norvik, Vilja Oja, Jüri Viikberg. Eesti keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 200 lk.

Eesti murrete sõnaraamat III köide 13. vihik (kohalt - koor-). Toim Anu Haak, Mari Kendla, Varje Lonn, Helmi Neetar,Vilja Oja. Eesti keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. ca 200 lk.

Varje Lonn, Ellen Niit. Saarte murde tekstid. Eesti murded VII. Toim Evi Juhkam. Eesti Keele Instituut, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 688 lk.

Hella Keem, Inge Käsi. Võru murde tekstid. Eesti murded VI. Toim Aldi Sepp. Eesti Keele Instituut, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 500 lk.

Tiiu Erelt. Eesti keelekorraldus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002. 456 lk.

Kallasmaa, Marja; Langemets, Margit (toim.) 2002. Nime murre. Pühendusteos Valdek Palli 75. sünnipäevaks. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 349 lk.

Mariko Faster, Evar Saar. Võromaa kotussõnimmist. Toimõndanuq Peeter Päll. Võro Instituudi toimõnduseq 13. Võro, 2002. 255 lk.

Urmas Sutrop. The vocabulary of sense perception in Estonian: Structure and history. (Opuscula Fenno-Ugrica Gottingensia, 8.) Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002. 245+LXX lk.

Krimmi kogumik. Konverentsi "140 aastat eestlust Krimmis" ettekanded (09.–10.09.2001). Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg. Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts. Eesti keelenõukogu. Tallinn, 2002. 240 lk.