Eesti kirjakeele sõnavara sektor 2002

(lühemalt: leksikoloogiasektor, LKS)

Juhataja: mag Margit Langemets, tel 644 26 69, Margit.Langemets@eki.ee

Sihtfinantseeritav teadusteema "Eesti kirjakeele sõnavara päritolu ja struktuur", teemajuht dr Urmas Sutrop, tel 641 14 43, Urmas.Sutrop@eki.ee

Aasta olulisemad tulemused

1. Avaldatud või avaldamiseks esitatud 3 raamatut, 9 artiklit ja 5 teesi-ülevaadet;

2. Vastavalt plaanile toimetatud suuri alussõnaraamatuid: seletussõnaraamat (Rudolf Karelson, Leidi Veskis, Mai Tiits, Tiia Valdre), eesti-vene sõnaraamat (Nelli Melts, Maimu Liiv, Tiiu Lagle, Jelena Krõlova, Tiia Valdre), soome-eesti sõnaraamat (Valdek Pall, Helga Laanpere, Paul Kokla, Anu Haak, Külli Kuusk, Ülle Viks, Margit Langemets, Indrek Hein), eesti-X-sõnastik (Katrin Kuusik, Mai Tiits);

3. Jätkatud eesti keele uurimist erinevates leksikaalsemantika valdkondades: võõrsõnavara (Merike Mägedi, magistritöö valmib jaanuaris 2003), uudissõnavara (Indrek Peterson, tegemisel doktoritöö), polüseemia (Margit Langemets, tegemisel doktoritöö), konnotatsioonid eesti keeles (Piret Voll, magistritöö on suunatud kaitsmisele jaanuaris 2003), lõhnasõnavara (Urmas Sutrop).

4. Jelena Kallas kaitses hindega cum laude magistritöö Tallinna Pedagoogikaülikoolis 14.11.2002. Magistritöö teema: “Autentne tekst eesti keele kui teise keele õpetamisel vene õppekeelega kooli vanemas astmes”. Juhendaja dr M. Rannut.

Sihtfinantseeritava teema täitmine

1. Jätkatud eesti keele uurimist erinevates leksikaalsemantika valdkondades: võõrsõnavara, uudissõnavara, polüseemia, konnotatsioonid, lõhnasõnavara.

2. Lõpetatud seletussõnaraamatu 22. vihiku toimetamine ja trükiks ettevalmistamine - vihik (190 lk) ilmus 2002. a detsembris (peatoimetajad Rudolf Karelson, Leidi Veskis ja Mai Tiits).

3. Jätkatud seletussõnaraamatu 23. vihiku käsikirja toimetamist.

4. Lõpetatud eesti-vene sõnaraamatu 3. köite käsikirja toimetamine, köide ilmub kevadel 2003.

5. Lõpetatud "Soome-eesti suursõnaraamatu" I-II trükiks ettevalmistamine, sõnaraamat ilmub veebruaris 2003.