Teadustööde juhendamine

Marja Kallasmaa

Juhendanud TÜ doktoranti Kairit Hennot, doktoritöö "Perekonnanimede eestistamine 1918–1934".

Helmi Neetar

Juhendanud TPÜ magistranti Taimi Rosenbergi, magistritöö "Noomen Hargla murrakus".

Hille Pajupuu

Juhendanud Pedagoogikaülikooli magistranti Pilvi Alpi, magistritöö "Keeletestide ülesandetüüpide analüüs. Eesti keele algtaseme test 2002".

Kristiina Ross

Juhendanud Szegedi ülikooli doktoranti Szil´ard Tóthi, doktoritöö Johannes Gutslaffi eesti keelest.

Juhendanud TÜ magistranti Külli Kuuset, magistritöö eesti vaimulikust sõnavarast (sõna "õnnistama" tähendustest ja etümoloogiast)

Urmas Sutrop

Juhendanud EKI töötajat Sirje Mäearut, magistritöö "Eesnimed appellatiivsete keelenditena". Töö on kaitstud 2002.

Juhendanud EHI magistranti Merilin Miljanit, magistritöö "Arvu kategooria eesti viipekeeles". Töö on kaitstud 2002.

Juhendanud TPÜ magistranti Liisi Piitsa, magistritöö "Sõnade mees ja naine stilistiline värving".

Juhendanud koos Ago Künnapiga TÜ magistranti Toomas Krolli, magistritöö "Mustlased Eesti Vabariigis 1918-1945".

Juhendanud koos Ago Künnapiga TÜ doktoranti Sven-Erik Soosaart, doktoritöö "Infinitiivsete verbivormide morfosüntaks neenetsi keeles Siberi areaalsel taustal".

Juhendanud EKI töötajat Ene Vainikut, doktoritöö "Eestlaste emotsioonisõnavara ja selle ealine ning sooline struktuur ja semantika".

Juhendanud TPÜ doktoranti Neeme Kahuskit, doktoritöö "Semantiliste suhete osa kiireid vastuseid nõudvas sõnaseletusülesandes".

Juhendanud EKI töötajat Indrek Petersoni, doktoritöö "Neologismid eesti keeles".

Juhendanud koos Haldur Õimuga TÜ doktoranti Heili Oravat, doktoritöö "Inimest iseloomustavad omadussõnad eesti keeles".

Silvi Vare

Juhendanud TPÜ magistranti Jane Lepasaart, magistritöö "Homonüümiast tänapäeva eesti keeles".

Jüri Viikberg

Juhendanud TPÜ magistranti Kairi Veeret, magistritöö "Eesti soomlaste ja Soome eestlaste kõnekeel".