Üksikloengud

Anu Haak

"Tallinlaste kõnekeelest." Liivalaia gümnaasiumi keelepäeval 13.03.2001 (30 min).

"Aili Univere 100. Valik temalt helilindistatud mälestustest." Emakeele Seltsi kõnekoosolek 23.10.2001 (30 min).

"Kool ja kodumurre." Ettekanne Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi koolituspäevadel 16.11.2001 (30 min).

Kairit Henno

Eesti perekonnanimede ajaloost, isikunimede kogumisest Emakeele Seltsi murdekorrespondentide päeval 30.11.2001 Tallinnas.

Margit Langemets

Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetool, eesti filoloogia kõrgema astme üliõpilastele, 2 loengut ja 2 arvutipraktikumi kursuse "Arvutite kasutamine keeleteaduses" raames (märts 2000): 1) Eesti Keele Instituudi arvutikogud, 2) Sõnaraamatu infotüübid, 3) Eesti sõnastikud Internetis (praktikum), 4) Muu maailma sõnakogud Internetis (praktikum).

Tiina Leemets

EKI seminar 07.03.2001 inglise laenudest.

TÜ seminar 05.12.2001 inglise laenudest.

Piret Norvik

Emakeelepäeval Rakvere Gümnaasiumis "Eesti kirjakeel ja murded" 10ndatele klassidele (1 t ), "Eesti kirjakeel ja murded" 11-12ndatele klassidele (1 t) 14. 03.2001.

Vilja Oja

Rootsis Uppsala Ülikoolis soome-ugri keelte seminaris loeng teemal Atlas Linguarum Fennicarum magistrantidele ja üliõpilastele 04.12. 2001 (2 t).

Hille Pajupuu

Tallinna Pedagoogikaülikooli magistrantidele loeng "Kuidas pidada teadusettekannet" (1,5 t).

Euroopa Kolledži magistrantidele loeng "Eesti vestluskäitumise jooni" (1,5 t).

Õpetajate-eksaminaatorite koolitus "Kuidas ilmneb eesti keele kõrgtase rääkimistestis." Kohtla-Järve ja Tallinn (6 t).

Kõrgtaseme eksaminaatorite koolituis 26.11.01 "Rääkimistest eesti keele kõrgtaseme eksamil. Hindamine." Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (2 t).

Peeter Päll

Eesti Entsüklopeediakirjastuse töötajatele võõrnimede kirjutamise põhimõtetest 31.05.2001 (2 t).

Maire Raadik

Ettekanne EKI magistriseminaril oma magistritöö teemal 07.03.2001.

Ettekanne pangandusterminoloogiast ÕTK terminoloogiapäeval 28.09.2001.

Urmas Sutrop

"Temperatuurid maailma keeltes", Tallinna Pedagoogikaülikool, 22.02.2001.

"Mida keel mäletab? - Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar, 17.10.2001.

"Loetelukatse ja kognitiivse esiletuleku indeks - nende rakendatavus erinevatele semantilistele väljadele", Tartu Ülikool, 7.12.2001.

"Keelepuude ajaloost", Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsingi, 12.12.2001.

Ene Vainik

"Keel, kommunikatsioon, kognitiivsus ja emotsioonid ...?" Loeng Tartu Ülikooli magistriseminaris.

"Eestlaste emotsioonisõnavara" EHI üliõpilastele.

"Eestlaste emotsioonisõnavara" Professionaalse Psühholoogia Erakool üliõpilastele.

Jüri Viikberg

"Keelel on mitu nägu. Murdemaastikku appi võttes." Võhma gümnaasium, emakeelepäev 14.03.2001.

"Kas eestlased polegi enam soome-ugrilased?" Kuressaare, Saare maavalitsus (õpetajatele ja kultuuritöötajatele) 18.04.2001.

"Санкт-Петербург и эстонское языкознание." Peterburi, eesti keele päev 19.05.2001.

Ülle Viks

TÜ eesti filoloogia ülemastmele: "Reeglipõhine morfoloogia ja sõnastikud".