Kaitstud väitekirjad

Meelis Mihkla

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 29.05.2001 "Eesti keele tekst-kõne süntees"

Vilja Oja

Kaitstud doktoritöö Tartu Ülikoolis 31.08.2001 "Linguistic Studies of Estonian Colour Terminology"

Ene Vainik

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 01.11.2001"Eesti keele emotsioonisõnavara semantika". Juhendaja dr Urmas Sutrop. Vt http://www.eki.ee/teemad/emotsioon