Õppematerjalid

Hille Pajupuu & Pille Reins. Eesti keele harjutustest. Algtase ja muukeelne põhikool. EKSA: Tallinn, 2001.

Pille Reins & Hille Pajupuu. Eesti keele harjutustest. Kesktase ja muukeelne gümnaasium. EKSA: Tallinn, 2001.

Vega Jürgens, Pilvi Alp & Hille Pajupuu. Eesti keel kui teine keel. Riigieksam 2001. Riigieksam 2002. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus: Tallinn, 2001.

Juhan Tuldava. Lęrebok i Estisk. Oversatt og bearbeidet av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks. Unipub forlag. Oslo 2001 (grammatikaosade uuendamine ja toimetamine, morfoloogiatabelite ja sõnastiku eesti poole koostamine. Lisad: lk 332-352, sõnaloend: lk 353-390).