Magistrandid ja doktorandid

Kairit Henno

TÜ doktorant. Doktoritöö teema "Nimede eestistamine Eestis 1918-1934", juhendaja dr Marja Kallasmaa.

Jelena Krõlova

TPÜ magistrant. Magistritöö teema "Autentsed tekstid keskkonna kujundajana võõrkeele õpetamisel", juhendaja dr Mart Rannut.

Margit Langemets

TPÜ doktorant. Doktoritöö teema "Leksikaalsemantilised suhted hierarhilises leksikonis: polüseemia probleeme", juhendaja dr Helle Metslang.

Merike Mägedi

TPÜ magistrant. Magistritöö teema "Võõrsõnade kohanemine ja käitumine eesti keeles", juhendaja mag Krista Kerge.

Taimi Rosenberg

TPÜ magistrant (akadeemilisel puhkusel). Magistritöö teema "Noomen Hargla murrakus", juhendaja dr Helmi Neetar.

Sven-Erik Soosaar

TÜ doktorant. Doktoritöö teema "Infiniitsed vormid neenetsi keeles", juhendaja prof. Ago Künnap.