Konsultatsioonid, nõustamine

Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Peeter Päll, Maire Raadik

Keelenõuanne tel 6313731.

Anu Haak, Evi Juhkam, Varje Lonn, Vilja Oja, Jüri Viikberg

Murdealane nõustamine.

Maimu Liiv, Tiiu Lagle, Nelli Melts

Nõustamine eesti-vene ja vene-eesti tõlkeküsimustes.

Tiiu Erelt

Konsultatsioonid Riigikogu õiguskomisjonile seaduseelnõude terminite teemal.

Anu Haak

Keelekoguja kool 30.11.2001. Seminar keelematerjali (eelkõige nimede) kogujaile. Murdearhiivi tutvustus ja foneetilise trankriptsiooni elementaarõpe (2 tundi).

Marja Kallasmaa

Nimekartoteekide kasutajate nõustamine.

Murdekogujate nõustamine.

Korduvalt (kokku ca 2 nädalat (80 tundi)) nõustatud Maeve Leivot KNABi asjus.

Nelli Melts

Bibliograafiline leksikon (v. k.) EE 14. köite alusel - S- ja T-tähe tõlkimine ja üldine konsulteerimine.

Piret Norvik

Matti Vilppula - mõnede soome keeles esinevate eesti, soome, rootsi ja saksa laenude küsimuses e-maili teel.

Anto Juske - sõna vaal ja vaalaskala eesti murretes ja käsiraamatutes. Seoses 18. sajandist pärit tekstiga tutvustatud vana kirjakeele ortograafia tõlgendamise võimalusi (1 tund).

Vilja Oja

ALFE Karjala ja Soome koostööpartnerite nõustamine eesti murrete osas e-posti või posti teel ja kokkusaamistel (selgitusi andnud ja täiendavat materjali otsinud Nina Zaitsevale, Vladimir Rjagoevile, Seppo Suhonenile ning sagedasti Anneli Hännineni ja Ulla Vanhatalo palvel).

ALE koostajate ja toimetuskolleegiumi liikmete soovil täpsustanud eesti murde­sõnavara levikut, tähendusi ja etümoloogilist tausta (neljal korral).

Hille Pajupuu

Kõrgtaseme eesti keele testi koostajate nõustamine 40 t.

Peeter Päll

Keelenõukirjadele vastamine (pms isikunimede teemal, sh e-posti teel).

Kohanimenõukogule materjalide ettevalmistamine (taastatavate külade nimed, Turbuneeme/Turbaneeme küla nimi, uute valdade nimetamise põhimõtted, loodusnimed merekaartidel jm).

Keeleeksperdina Tallinna Linnakohtus (perekonnanimede muutmist käsitleva sätte vaidlustamisel, 06.02.2001).

Konsultatsioonid Statistikaametile seoses rahvaloendusmaterjalide töötlusega (rahvaste ja keelte nimetused), Mementole Eesti kohanimede identifitseerimise asjus, HM keeleinspektsioonile tänavanimede vormistuse teemal, TV3-le võõrnimede häälduse teemal, Eesti Õigustõlke Keskusele, Eesti Veeteede Ametile, Eesti Entsüklopeediakirjastusele ja AS Regiole kohanimede õigekirjutuse teemal.

Juhendanud EKIlt tellitud töö (leping nr 1-9/22/2001) "Keelekasutus Tallinna Linnavalitsuse õigusaktides (2000. a)" täitmist (täitja Ingrid Heinberk).

Kristiina Ross

Heebrea keele ja piibli teksti alased konsultatsioonid tõlkijatele ja toimetajatele (paar-kolm juhust aastas).

Jüri Viikberg

Peamiselt telefonipäringud (nt EKI kohta, murdesõnade tähenduse või sõnade päritolu kohta), keskmiselt 2-3 tk kuus.

Ülle Viks

Ene Vainik: magistritöö (10 tundi).

Tiina Leemets: magistritöö morfoloogiaosa (3 tundi).

Toomas Help: väitekirja konsultatsioon (8 tundi).

Turid Farbregd: norra suure sõnastiku juhend ja lisad (12 tundi).

Silvi Vare: sõnamoodustussõnaraamatu probleemid (6 tundi).