Eelmiste aastate aruanded

Eesti Keele Instituudi struktuur ja uurimisteemad

Eesti Keele Instituudis on kolm sektorit:

Aastaaruanne 2001

Välis-ja ühisprojektid

Kaitstud väitekirjad

Magistrandid ja doktorandid

Auhinnad ja autasud

Osalemine komisjonides ja nõukogudes

Osalemine teadusüritustel

Loengutegevus

Üksikloengud

Loengukursused

Konsultatsioonid, nõustamine

Teadustööde juhendamine ja oponeerimine

Ekspeditsioonid

Publikatsioonid

Monograafiad

Teadusartiklid indekseeritavates väljaannetes

Muud teadusartiklid

Õppematerjalid

Sektorid

Eesti kirjakeele grammatika sektor

Eesti kirjakeele sõnavara sektor

Eesti murrete ja lähisugukeelte sektor